1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thái Hòa Tình Yêu Và Nỗi Nhớ

Cuộn trang

[Em]Một ngọn gió trôi về đâu. [D]nghe hương quê, [D]đồi núi quen thuộc [Em]Một điệu Hát gửi Vào đây, con xa [D]quê đã bấy lâu rồi [Em] [C]Ầu [D]ơ... ơ câu hò ví dặm [Em] [C]Ầu [D]ơ... ơ núi đồi xanh thắm [Em] [C]Ầu [D]ơ... ơ con đường đến trường [Em] [C]Ầu [D]ơ... ơ ai còn đứng [G]đó [C]đợi chờ tôi [Em]một ngày trở về. đợi chờ [D]tôi một ngày trở về. [Em] [Em]Một nối nhớ xóm [Em]bàu những mùa đầy sen [Em]Một bờ đê đêm [D]xuống gió hiu hiu [Em] cầu hiếu bắc [D]ngang nối hai bờ thương nhớ [Em] ở bên sông [D]xưa người tôi [D]thương còn chờ [Em] [C]Ầu ơ... ơ câu hò ví dặm [Em] [C]Ầu ơ... ơ núi đồi xanh thắm [Em] [C]Ầu ơ... ơ con đường đến trường [Em] [C]Ầu ơ... ơ ai còn đứng đó [G] đợi chờ [C]tôi một ngày trở về. [Em] đợi chờ [D]tôi một ngày trở về. [Em] đợi chờ [C]tôi một ngày trở về. [Em] đợi chờ [D]tôi một ngày trở về. [Em] [D]đợi chờ tôi.. trở về thái hòa [Em]

Video hướng dẫn