highlight chords
				                         
Trao nhau nụ hôn đắm say 
 

                      
Để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay 
 

                
Quạnh hiu ngồi đây cà phê vắng 
 

              
Nhớ anh nói sao nói nên lời 


                
Làm sao cho ta mãi mãi bên nhau 
 

 

 

               
Sao không dành trọn tiếng yêu 
 

                      
Gởi một người thôi cho tình em hết đơn côi 
 

               
Thật ra thì không một ai muốn 
 

                
Tiếng yêu phải chia xớt bao giờ 
 

                  
Vì sao em phải cay đắng chấp nhận? 
 

 

 

                      
Vì sao em yêu anh em mãi không trả lời được 
 

              
Như trời kia có bao vì sao 
 

                  
Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng 
 

                 
Tình yêu anh không dành riêng em 
 

 

 

                
Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy 
 

            
Bỏ mặc em nơi chốn này 
 

                       
Mà người anh yêu gởi anh tình yêu có lâu bền 
 

             
Hãy cũng chỉ một vài lần 
 

               
Bao tiếng yêu thương ngọt bùi 
 

                        
Để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay 
 

                   
Tình yêu này nguyện gởi trao mãi mãi 
 

             
Về trọn bên anh suốt đời 
 

                     
Vì một câu yêu ngày xưa anh trao về em đó 
 

             
Thầm mong anh quay về đây 
 

            
Xóa đi bao giọt lệ buồn 
 

                 
Và tình ta sẽ mãi như ngày xưa. 
 

 

 

             
Trao nhau nụ hôn đắm say 
 

                      
Để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay 
 

                
Quạnh hiu ngồi đây cà phê vắng 
 

              
Nhớ anh nói sao nói nên lời 
 

                
Làm sao cho ta mãi mãi bên nhau 
 

 

 

               
Sao không dành trọn tiếng yêu 
 

                      
Gởi một người thôi cho tình em hết đơn côi 
 

               
Thật ra thì không một ai muốn 
 

                
Tiếng yêu phải chia xớt bao giờ 
 

                  
Vì sao em phải cay đắng chấp nhận? 
 

 

 

                      
Vì sao em yêu anh em mãi không trả lời được 
 

              
Như trời kia có bao vì sao 
 

                  
Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng 
 

                 
Tình yêu anh không dành riêng em 
 

 

 

                
Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy 
 

            
Bỏ mặc em nơi chốn này 
 

                       
Mà người anh yêu gởi anh tình yêu có lâu bền 
 

             
Hãy cũng chỉ một vài lần 
 

               
Bao tiếng yêu thương ngọt bùi 
 

                        
Để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay 
 

                   
Tình yêu này nguyện gởi trao mãi mãi 
 

             
Về trọn bên anh suốt đời 
 

                     
Vì một câu yêu ngày xưa anh trao về em đó 
 

             
Thầm mong anh quay về đây 
 

            
Xóa đi bao giọt lệ buồn 
 

                 
Và tình ta sẽ mãi như ngày xưa. 
 

 

 

             
Thầm mong anh quay về đây 
 

            
Xóa đi bao giọt lệ buồn 
 

                
Và tình ta sẽ mãi như ngày xưa. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thầm mong anh quay về

				                         
Trao nhau nụ hôn đắm say 
 

                      
Để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay 
 

                
Quạnh hiu ngồi đây cà phê vắng 
 

              
Nhớ anh nói sao nói nên lời 


                
Làm sao cho ta mãi mãi bên nhau 
 

 

 

               
Sao không dành trọn tiếng yêu 
 

                      
Gởi một người thôi cho tình em hết đơn côi 
 

               
Thật ra thì không một ai muốn 
 

                
Tiếng yêu phải chia xớt bao giờ 
 

                  
Vì sao em phải cay đắng chấp nhận? 
 

 

 

                      
Vì sao em yêu anh em mãi không trả lời được 
 

              
Như trời kia có bao vì sao 
 

                  
Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng 
 

                 
Tình yêu anh không dành riêng em 
 

 

 

                
Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy 
 

            
Bỏ mặc em nơi chốn này 
 

                       
Mà người anh yêu gởi anh tình yêu có lâu bền 
 

             
Hãy cũng chỉ một vài lần 
 

               
Bao tiếng yêu thương ngọt bùi 
 

                        
Để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay 
 

                   
Tình yêu này nguyện gởi trao mãi mãi 
 

             
Về trọn bên anh suốt đời 
 

                     
Vì một câu yêu ngày xưa anh trao về em đó 
 

             
Thầm mong anh quay về đây 
 

            
Xóa đi bao giọt lệ buồn 
 

                 
Và tình ta sẽ mãi như ngày xưa. 
 

 

 

             
Trao nhau nụ hôn đắm say 
 

                      
Để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay 
 

                
Quạnh hiu ngồi đây cà phê vắng 
 

              
Nhớ anh nói sao nói nên lời 
 

                
Làm sao cho ta mãi mãi bên nhau 
 

 

 

               
Sao không dành trọn tiếng yêu 
 

                      
Gởi một người thôi cho tình em hết đơn côi 
 

               
Thật ra thì không một ai muốn 
 

                
Tiếng yêu phải chia xớt bao giờ 
 

                  
Vì sao em phải cay đắng chấp nhận? 
 

 

 

                      
Vì sao em yêu anh em mãi không trả lời được 
 

              
Như trời kia có bao vì sao 
 

                  
Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng 
 

                 
Tình yêu anh không dành riêng em 
 

 

 

                
Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy 
 

            
Bỏ mặc em nơi chốn này 
 

                       
Mà người anh yêu gởi anh tình yêu có lâu bền 
 

             
Hãy cũng chỉ một vài lần 
 

               
Bao tiếng yêu thương ngọt bùi 
 

                        
Để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay 
 

                   
Tình yêu này nguyện gởi trao mãi mãi 
 

             
Về trọn bên anh suốt đời 
 

                     
Vì một câu yêu ngày xưa anh trao về em đó 
 

             
Thầm mong anh quay về đây 
 

            
Xóa đi bao giọt lệ buồn 
 

                 
Và tình ta sẽ mãi như ngày xưa. 
 

 

 

             
Thầm mong anh quay về đây 
 

            
Xóa đi bao giọt lệ buồn 
 

                
Và tình ta sẽ mãi như ngày xưa. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com