1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thân gái xa nhà

Cuộn trang

1. Thân gái bây [G] chừ tháng ngày lòng nặng vai [D] mang Nặng lòng thương [Em] cha tha thiết yêu [G] mẹ thương em bé [D] thơ [G] Thương cha ngày [Bm] đêm lo [Em] toan cơm áo gạo [C] tiền Thương [D7] mẹ sớm hôm tảo [G] tần 2. Thân gái bây [G] chừ nén lòng rời mẹ xa [D] cha Lạc loài trôi [Em] xa nương náu phố [G] thành mong manh ước [D][G] Mong lo được [Bm] cha mong [Em] lo mẹ ở quê [C] nhà Lo [D7] đàn em vẫn đến [G] trường ĐK: Dặm trường phương [Em] xa bên những mái [D] nhà cao xa đón [G] đưa Phấn son từng [Bm] đêm từng [Em] đêm lê bước đường [C] về Não [D] nề đôi gót chân [G] ai Ngày ngày phương [Em] xa mong cánh mai [D] vàng chào xuân nở [G] hoa Mong được gặp [D] cha hôn [Em] cha hôn mẹ hiền [C] hòa Hôn [D] đàn em nay lớn thật [G] thà * Thương [D] đời thân gái xa [G] nhà.

Video hướng dẫn