highlight chords
1. Thân gái bây [G] chừ tháng ngày lòng nặng vai [D] mang
Nặng lòng thương [Em] cha tha thiết yêu [G] mẹ thương em bé [D] thơ [G]
Thương cha ngày [Bm] đêm lo [Em] toan cơm áo gạo [C] tiền
Thương [D7] mẹ sớm hôm tảo [G] tần
2. Thân gái bây [G] chừ nén lòng rời mẹ xa [D] cha
Lạc loài trôi [Em] xa nương náu phố [G] thành mong manh ước [D][G]
Mong lo được [Bm] cha mong [Em] lo mẹ ở quê [C] nhà
Lo [D7] đàn em vẫn đến [G] trường
ĐK:
Dặm trường phương [Em] xa bên những mái [D] nhà cao xa đón [G] đưa
Phấn son từng [Bm] đêm từng [Em] đêm lê bước đường [C] về
Não [D] nề đôi gót chân [G] ai
Ngày ngày phương [Em] xa mong cánh mai [D] vàng chào xuân nở [G] hoa
Mong được gặp [D] cha hôn [Em] cha hôn mẹ hiền [C] hòa
Hôn [D] đàn em nay lớn thật [G] thà
* Thương [D] đời thân gái xa [G] nhà.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thân gái xa nhà

Kannan Nguyễn
1. Thân gái bây [G] chừ tháng ngày lòng nặng vai [D] mang
Nặng lòng thương [Em] cha tha thiết yêu [G] mẹ thương em bé [D] thơ [G]
Thương cha ngày [Bm] đêm lo [Em] toan cơm áo gạo [C] tiền
Thương [D7] mẹ sớm hôm tảo [G] tần
2. Thân gái bây [G] chừ nén lòng rời mẹ xa [D] cha
Lạc loài trôi [Em] xa nương náu phố [G] thành mong manh ước [D][G]
Mong lo được [Bm] cha mong [Em] lo mẹ ở quê [C] nhà
Lo [D7] đàn em vẫn đến [G] trường
ĐK:
Dặm trường phương [Em] xa bên những mái [D] nhà cao xa đón [G] đưa
Phấn son từng [Bm] đêm từng [Em] đêm lê bước đường [C] về
Não [D] nề đôi gót chân [G] ai
Ngày ngày phương [Em] xa mong cánh mai [D] vàng chào xuân nở [G] hoa
Mong được gặp [D] cha hôn [Em] cha hôn mẹ hiền [C] hòa
Hôn [D] đàn em nay lớn thật [G] thà
* Thương [D] đời thân gái xa [G] nhà.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com