1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thằng Ấy

Cuộn trang

Hôm [C] qua anh thấy em ngoài [G]phố, [Am]đang trong tay với thằng nào [Em] đấy [F]Giật mình nhận ra anh đã sai [c] lầm, [F]đã lỡ tin những lời e nói [G]yêu. [C]Khi xưa em nói chỉ cần [G] anh, [Am]chẳng cần vật chất, chẳng lợi [Em]danh [F]Vậy mà giờ đây anh thấy thế [F]này, [F] chẳng biết phải nên làm gì [C]đây? [Am]Chưa một lần anh dám nói dối, luôn đón đưa em [Em] mỗi ngày [F] cùng con xe wave biển số [C] 2187, [F] chưa bao giờ anh hết cố gắng cho e đầy đủ [C]mỗi ngày [F]Chỉ có điều là anh không TO bằng [G] thằng ấy. [C]Thằng ấy có SH đi,chơi Iphone 5, tiêu [G]tiền đô [Am]Thằng ấy sáng tối đón đưa, mua [Em] đồ hiệu [F]Anh chẳng có tiền, anh chẳng [C] có gì [F]Thôi theo thằng SH em đi đi [G] thì hơn [C]Đừng có cố gắng nhắn tin, hay gọi phone thươn[G] hại anh Vì [Am]lúc trước khi mới quen e rất khác [Em]như bây h. [F]Anh chẳng thể ngờ, [C]anh chẳng thể ngờ Nếu [F]có ngày e thấy anh [G]trên đường, Chẳng quen nhau [C]thì hơn.

Video hướng dẫn