Thằng Cuội

≣≣
1. Bóng [G]trăng trắng ngà có [Bm]cây đa to 
[D]thằng cuội già ôm một mối [G]mơ 
Lặng [G]im ta nói cuội [Bm]nghe 
[C]cung trăng [D]mãi làm [G]chi 
Bóng [G]trăng trắng [Em]ngà có [Bm]cây đa to 
[C]thằng cuội [D]già ôm một mối [G]mơ 
 
2. Gió [G]không có nhà, gió [Bm]bay muôn phương 
Biền [D]biệt chẳng ngừng trên trời nước [G]ta 
Lặng [G]nghe trăng gió bảo [Bm]nhau 
Chị [C]kia quê [D]quán ở [G]đâu 
Gió [G]không có [Em]nhà, gió [Bm]bay muôn phương 
Biền [C]biệt chẳng [D]ngừng trên trời nước [G]ta 
 
3. Các [G]con dế mèn suốt [Bm]trong đêm khuya 
Hát [D]xẩm không tiền nên nghèo xác [G]xơ 
Đền [G]công cho dế nỉ [Bm]non 
Trời [C]cho sao [D]chiếu ngàn [G]muôn 
Các [G]con dế [Em]mèn suốt [Bm]trong đêm khuya 
Hát [C]xẩm không [D]tiền nên nghèo xác [G]xơ 
 
4. Sáng [G]rơi xuống đời, sáng [Bm]leo lên cây 
Sáng [D]mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống [G]đây 
Cùng [G]trông ánh sáng cười [Bm]vui 
Chị [C]em ta [D]hãy đùa [G]chơi 
Sáng [G]rơi xuống [Em]đời, sáng [Bm]leo lên cây 
Sáng [C]mỏi chân [D]rồi, sáng ngồi xuống [G]đây 
 
5. Các [G]em thích cười muốn [Bm]lên cung trăng 
Cứ [D]hỏi ông trời cho mượn cái [G]thang 
Mười [G]lăm tháng tám trời [Bm]cho 
Một [C]ông trăng [D]sáng thật [G]to 
Các [G]em thích [Em]cười muốn [Bm]lên cung trăng 
Cứ [C]hỏi ông [D]trời cho mượn cái [G]thang 
 
Các [G]em thích [Em]cười muốn [Bm]lên cung trăng 
Cứ [C]hỏi ông [D]trời cho mượn cái [G]thang. 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)