highlight chords
Capo 1

Dù [Em]biết mang bao lỗi lầm
Tình đã [Am]trao lòng không hối tiếc
Dù [D]biết mãi trong âm thầm mà cớ [G]sao chẳng tìm lối [B7]ra
Lòng [Em]trách mối duyên lỡ làng thôi thì [Am]trách tôi chỉ đến sau
Màn [D]đêm dăng sầu buông lơi, mình tôi lẻ [G]bóng...[B7]...
Tình [Em]ngỡ thoáng qua phút đầu mà vấn [Am]vương còn hoài chôn sâu
Tình [D]ngỡ đã phai nhạt màu, mà nhớ [G]nhung tìm hoài nét [B7]môi
Lòng [Em]trách yêu thương ơ thờ thôi thì [Am]trách vì ta mong chờ
Vậy [D]thôi mình dừng lại đây trao nhau biệt [G]ly...[B7]
Xin ngày tháng [Am]ấy hãy thôi vỗ [D]về
Mơ mộng ngày [G]qua làm tim não [C]nề
Đêm dài từng [Am]đêm mỏi ngóng mong [B7]chờ dù là hư [Em]vô, lòng hoài vương [E]vấn
Bao ngày vừa [Am]qua là ta lỗi [D]lầm nên rồi giờ [G]đây lòng ôm chờ [C]mong
Nếu [Am]quay trở lại từ [B7]đầu, sẽ không hay [Em]vẫn yêu nhau ?
Tình [Em]ngỡ thoáng qua phút đầu mà vấn [Am]vương còn hoài chôn sâu
Tình [D]ngỡ đã phai nhạt màu, mà nhớ [G]nhung tìm hoài nét [B7]môi
Lòng [Em]trách yêu thương ơ thờ thôi thì [Am]trách vì ta mong chờ
Vậy [D]thôi mình dừng lại đây trao nhau biệt [G]ly...[B7]
Xin ngày tháng [Am]ấy hãy thôi vỗ [D]về
Mơ mộng ngày [G]qua làm tim não [C]nề
Đêm dài từng [Am]đêm mỏi ngóng mong [B7]chờ dù là hư [Em]vô, lòng hoài vương [E]vấn
Bao ngày vừa [Am]qua là ta lỗi [D]lầm nên rồi giờ [G]đây lòng ôm chờ [C]mong
Nếu [Am]quay trở lại từ [B7]đầu, sẽ không hay [Em]vẫn yêu nhau ?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháng Ngày Không Trở Lại

Đào Bá Lộc
Capo 1

Dù [Em]biết mang bao lỗi lầm
Tình đã [Am]trao lòng không hối tiếc
Dù [D]biết mãi trong âm thầm mà cớ [G]sao chẳng tìm lối [B7]ra
Lòng [Em]trách mối duyên lỡ làng thôi thì [Am]trách tôi chỉ đến sau
Màn [D]đêm dăng sầu buông lơi, mình tôi lẻ [G]bóng...[B7]...
Tình [Em]ngỡ thoáng qua phút đầu mà vấn [Am]vương còn hoài chôn sâu
Tình [D]ngỡ đã phai nhạt màu, mà nhớ [G]nhung tìm hoài nét [B7]môi
Lòng [Em]trách yêu thương ơ thờ thôi thì [Am]trách vì ta mong chờ
Vậy [D]thôi mình dừng lại đây trao nhau biệt [G]ly...[B7]
Xin ngày tháng [Am]ấy hãy thôi vỗ [D]về
Mơ mộng ngày [G]qua làm tim não [C]nề
Đêm dài từng [Am]đêm mỏi ngóng mong [B7]chờ dù là hư [Em]vô, lòng hoài vương [E]vấn
Bao ngày vừa [Am]qua là ta lỗi [D]lầm nên rồi giờ [G]đây lòng ôm chờ [C]mong
Nếu [Am]quay trở lại từ [B7]đầu, sẽ không hay [Em]vẫn yêu nhau ?
Tình [Em]ngỡ thoáng qua phút đầu mà vấn [Am]vương còn hoài chôn sâu
Tình [D]ngỡ đã phai nhạt màu, mà nhớ [G]nhung tìm hoài nét [B7]môi
Lòng [Em]trách yêu thương ơ thờ thôi thì [Am]trách vì ta mong chờ
Vậy [D]thôi mình dừng lại đây trao nhau biệt [G]ly...[B7]
Xin ngày tháng [Am]ấy hãy thôi vỗ [D]về
Mơ mộng ngày [G]qua làm tim não [C]nề
Đêm dài từng [Am]đêm mỏi ngóng mong [B7]chờ dù là hư [Em]vô, lòng hoài vương [E]vấn
Bao ngày vừa [Am]qua là ta lỗi [D]lầm nên rồi giờ [G]đây lòng ôm chờ [C]mong
Nếu [Am]quay trở lại từ [B7]đầu, sẽ không hay [Em]vẫn yêu nhau ?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com