1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tháng tám mưa mây

Cuộn trang

1. [Em] Sao em biết thu về mà đan áo Vàng thu [B7] xưa vàng cả cuộc tình [Em] ta Mây tháng [G] tám giang đầy trời mộng ảo Gió đầu [C] mùa gió lạnh cả hồn [B7] anh 2. [Em] Trong thương nhớ đêm về đọc thư cũ Lời em [B7] xưa sao êm ái đậm [Em] đà Anh mặc niệm một cuộc tình đã [C] lỡ Em đi [B7] rồi như một ánh sao [Em] xa ĐK: Theo sóng [E] đời em trôi vào biển lạ Anh lang [A] thang khắp địa lục mong [E] tìm Anh mòn [B7] mỏi theo tháng ngày nghiệt ngã Từng thu [F#7] tàn vẫn mặc dấu chân [B7] chim Mưa tháng [E] tám giang đầy trời [C#m] Texas Trời [B7] DC mùa chắc đã sang [Em] rồi Mang chiếc [C] áo của ngày nào ra [B7] mặc Mang thư tình ra đọc mãi không [Em] thôi

Video hướng dẫn