1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thank You For Your Love

Thank You
Chorus
Thank you for your [Gm]post
For your like for your click
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee
Thank you for your [Eb]love
For your care for your kind
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm

Intro:
[Gm] [Gm] [F] [Dm] [Eb] [Eb] [F] [Gm]
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey
[Eb]Wah ja mee krai tee [F]naruk dai yahng nee
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey
[Eb]Wah ja mee krai tee hai [F]chun mahk tao nee

[Cm]Tur rup chun wai nai [Eb]jai
Chun gor [Gm]dteun dtun dteun dtun dteun dtun
[Cm]Comment chun gun [Eb]grajai
Chun dtaung raung [D]oh oh oh oh oh

Chorus
Thank you for your [Gm]post
For your like for your click
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee
Thank you for your [Eb]love
For your care for your kind
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamchuan.com

highlight chords
Chorus
Thank you for your [Gm]post
For your like for your click
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee
Thank you for your [Eb]love
For your care for your kind
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm

Intro:
[Gm] [Gm] [F] [Dm] [Eb] [Eb] [F] [Gm]
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey
[Eb]Wah ja mee krai tee [F]naruk dai yahng nee
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey
[Eb]Wah ja mee krai tee hai [F]chun mahk tao nee

[Cm]Tur rup chun wai nai [Eb]jai
Chun gor [Gm]dteun dtun dteun dtun dteun dtun
[Cm]Comment chun gun [Eb]grajai
Chun dtaung raung [D]oh oh oh oh oh

Chorus
Thank you for your [Gm]post
For your like for your click
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee
Thank you for your [Eb]love
For your care for your kind
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm