highlight chords
Chorus 
Thank you for your [Gm]post 
For your like for your click 
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee 
Thank you for your [Eb]love 
For your care for your kind 
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm 
 
Intro: 
[Gm] [Gm] [F] [Dm] [Eb] [Eb] [F] [Gm] 
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey 
[Eb]Wah ja mee krai tee [F]naruk dai yahng nee 
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey 
[Eb]Wah ja mee krai tee hai [F]chun mahk tao nee 
 
[Cm]Tur rup chun wai nai [Eb]jai 
Chun gor [Gm]dteun dtun dteun dtun dteun dtun 
[Cm]Comment chun gun [Eb]grajai 
Chun dtaung raung [D]oh oh oh oh oh 
 
Chorus 
Thank you for your [Gm]post 
For your like for your click 
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee 
Thank you for your [Eb]love 
For your care for your kind 
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thank You For Your Love

Thank You
Chorus 
Thank you for your [Gm]post 
For your like for your click 
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee 
Thank you for your [Eb]love 
For your care for your kind 
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm 
 
Intro: 
[Gm] [Gm] [F] [Dm] [Eb] [Eb] [F] [Gm] 
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey 
[Eb]Wah ja mee krai tee [F]naruk dai yahng nee 
[Bb]Mai koey ja neuk loey [Dm]mai koey ja fun loey 
[Eb]Wah ja mee krai tee hai [F]chun mahk tao nee 
 
[Cm]Tur rup chun wai nai [Eb]jai 
Chun gor [Gm]dteun dtun dteun dtun dteun dtun 
[Cm]Comment chun gun [Eb]grajai 
Chun dtaung raung [D]oh oh oh oh oh 
 
Chorus 
Thank you for your [Gm]post 
For your like for your click 
Tum hai chun dai [F]jur tur tur tee dee [Dm]dee 
Thank you for your [Eb]love 
For your care for your kind 
Tum hai chun dai [F]mee time line tee suay [Gm]ngahm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com