highlight chords
				                            
Oh, oh, you"ve been good to me 
         
You made me glad 
        
When I was blue 
               
And eternally I"ll always be 
         
In love with you 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 


            
I could tell the world 
               
A thing or two about our love 
          
I know little girl 
                 
Only a fool would doubt our love 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 
 

               
Thank you girl for loving me 
                   
The way that you do (Way that you do) 
            
That"s the kind of love 
               
That is too good to be true 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 
 

                
Oh, oh, you"ve been good to me 
         
You made me glad 
        
When I was blue 
               
And eternally I"ll always be 
         
In love with you 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 
 

      
Oh, oh, oh 
      
Oh, oh, oh 
   
Oh, oh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thank you girl - The Beatles

				                            
Oh, oh, you"ve been good to me 
         
You made me glad 
        
When I was blue 
               
And eternally I"ll always be 
         
In love with you 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 


            
I could tell the world 
               
A thing or two about our love 
          
I know little girl 
                 
Only a fool would doubt our love 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 
 

               
Thank you girl for loving me 
                   
The way that you do (Way that you do) 
            
That"s the kind of love 
               
That is too good to be true 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 
 

                
Oh, oh, you"ve been good to me 
         
You made me glad 
        
When I was blue 
               
And eternally I"ll always be 
         
In love with you 
          
And all I gotta do 
                 
Is thank you girl, thank you girl 
 

      
Oh, oh, oh 
      
Oh, oh, oh 
   
Oh, oh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com