1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thảo kính mẹ cha

Lm. Nguyên Lễ
Nguồn: thanhcavietnam.net