1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thập Giá ngất cao

Lm. Hoàng Kim

Nguồn: thanhcavietnam.net