1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thắp lên 2000 ngọn nến

Lm. Phương Anh
Nguồn: thanhcavietnam.net