highlight chords
				                    
CAPO- 2nd Fret 
 

        
INTRO: Bm G D A 
 

 [Bm]  [G]       [A]    [D]  [A] 
Ev erybo dy"s laughing in my mi nd-- . 
 [Bm]         [G]    [A] [D]  [A] 
R umors spreading abo ut this o the r gu y 
       [Bm]          [G]     
Do you do wha t you did what you di d with me 
      [A]    [D]   [A] 
Does he love you the way I c an 
           [Bm]          [G]    
Did you forget all th e plans that you made with me 
    [A]   [D]  [A] 
Cause ba by I d idn" t 
 

    
CHORUS: 
 

        [D]          
That should be m e holding your hand 
        [A]          
That should be me making you laugh 
        [Bm]        
That should be m e this is so sad 
        [G] 
That should be m e 
        [A] 
That should be me 
        [D]          
That should be m e feeling your kiss 
         [A]        
That should be me buying you gifts 
      [Bm]  
This is so w rong 
      [Bm] 
I can"t go on 
       [G]  
"Till you beli eve 
     [A]     [B] 
That that should be me 
        [A] 
That should be me 
 

      [Bm]           [G]       [A]  [D] [A] 
You said yo u needed a little time f rom my mistake s--- --- . 
        [Bm]        [G]         [A]  [D] [A] 
It"s funny how y ou used that time to have me replace d--- --- . 
          [Bm]            [G]     
Did you think that I wouldn"t see you out at the movies 
 [A]          
W hat you doin" to me 
         [D]       [A]   
You"re taking him where we used to go 
 [Bm]              [G]    
N ow if you"re trying to break m y heart 
      [A]     [D]  [A] 
It"s workin g cause you kno w 
 

        
(Repeat Chorus) 
 

        [D]          
That should be m e holding your hand 
         [A]        
That should be me making you laugh 
        [Bm]        
That should be m e this is so sad 
        [G] 
That should be m e 
        [A] 
That should be m e 
          [D]        
That should be me f eeling your kiss 
        [A]         
That should be m e buying you gifts 
      [Bm]  
This is so w rong 
      [Bm] 
I can"t go o n 
        [G]      
"Till you belie ve 
       [A]    
That that shou ld be.. 
 

    
BRIDGE: 
 

 [F]            [G]       
I need to know should I f ight for love 
 

     
Or disarm 
  [F]            [G] 
It" s getting harder to shie ld 
       [D]  [A] 
This pain is m y hea rt 
 [F]   
O oh Ooh 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

That Should Be Me - Justin Bieber ft. Rascal Flatts

				                    
CAPO- 2nd Fret 
 

        
INTRO: Bm G D A 
 

 [Bm]  [G]       [A]    [D]  [A] 
Ev erybo dy"s laughing in my mi nd-- . 
 [Bm]         [G]    [A] [D]  [A] 
R umors spreading abo ut this o the r gu y 
       [Bm]          [G]     
Do you do wha t you did what you di d with me 
      [A]    [D]   [A] 
Does he love you the way I c an 
           [Bm]          [G]    
Did you forget all th e plans that you made with me 
    [A]   [D]  [A] 
Cause ba by I d idn" t 
 

    
CHORUS: 
 

        [D]          
That should be m e holding your hand 
        [A]          
That should be me making you laugh 
        [Bm]        
That should be m e this is so sad 
        [G] 
That should be m e 
        [A] 
That should be me 
        [D]          
That should be m e feeling your kiss 
         [A]        
That should be me buying you gifts 
      [Bm]  
This is so w rong 
      [Bm] 
I can"t go on 
       [G]  
"Till you beli eve 
     [A]     [B] 
That that should be me 
        [A] 
That should be me 
 

      [Bm]           [G]       [A]  [D] [A] 
You said yo u needed a little time f rom my mistake s--- --- . 
        [Bm]        [G]         [A]  [D] [A] 
It"s funny how y ou used that time to have me replace d--- --- . 
          [Bm]            [G]     
Did you think that I wouldn"t see you out at the movies 
 [A]          
W hat you doin" to me 
         [D]       [A]   
You"re taking him where we used to go 
 [Bm]              [G]    
N ow if you"re trying to break m y heart 
      [A]     [D]  [A] 
It"s workin g cause you kno w 
 

        
(Repeat Chorus) 
 

        [D]          
That should be m e holding your hand 
         [A]        
That should be me making you laugh 
        [Bm]        
That should be m e this is so sad 
        [G] 
That should be m e 
        [A] 
That should be m e 
          [D]        
That should be me f eeling your kiss 
        [A]         
That should be m e buying you gifts 
      [Bm]  
This is so w rong 
      [Bm] 
I can"t go o n 
        [G]      
"Till you belie ve 
       [A]    
That that shou ld be.. 
 

    
BRIDGE: 
 

 [F]            [G]       
I need to know should I f ight for love 
 

     
Or disarm 
  [F]            [G] 
It" s getting harder to shie ld 
       [D]  [A] 
This pain is m y hea rt 
 [F]   
O oh Ooh 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com