1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thầy đây (Chúa Nhật 19 TNA)

Lm. Phạm Liên Hùng
Nguồn: thanhcavietnam.net