highlight chords
				                [Bm]          [Em]      [G]       [F#m] 
Đừng n ói những tiếng yêu thư ơng vì giờ đây ta đâu còn gì 
    [Bm]       [Em]      [D]       [F#m] 
Người h ãy cứ bước ra đi đừng bận tâm tôi nữa mà chi 
 [Em]           [D]  [F#m]         [Bm] 
H ôm qua cười vui với tôi như ng nay lại xa vắng rồ i 
 [Em]            [F#m]    [Bm] 
T hôi thôi người ơi về đi! Đừng đến n ữa 
 [G]            [F#7]  
Khi trong lòng tôi giá bă ng... 
    [Bm]        [Em]     [G]         [F#m] 
Cuộc số ng có nhưng khi vu i mà người t a vẫn luôn thay lòn g 
     [Bm]       [Em]     [G]         [F#m] 
Người đã nói sẽ bên tôi ngàn năm cũ ng sẽ mãi còn nhau 
 [Em]           [D]   [F#m]          [Bm]
Nhưng sao vội quên mất r ồi nay riêng mình tôi giữa đờ i 
  [Em]            [F#m]   [Bm]    [G]     [F#m] [Bm] 
Ng he bao mua đông lạnh giá về nơi đâ y... khi e m đã xa lì a tôi 
 

      [Bm]        [G]      [Bm]       [F#m] 
Biết xa nh au tôi buồn tôi nh ớ, cớ sao em vẫn cười vẫn vui 
  [Em]           [A]              [G]           [F#7] 
Tô i ôm mộng mơ lứa đôi, e m như làn mây mãi trôi... tơ duyên hợp tan mãi thôi 
    [Bm]          [G]        [Bm]        [F#m] 
Thế gia n kia bao điều buồn v ui, trắng thay đe n bên đời thế thô i 
 [Em]            [A]            
K hi vui thì vai sánh vai, không vui nào ai biết ai 
 [G]            [F#m]  [F#7]     [Bm] 
N hưng sao trần gian mãi yê u, thế nhân tình ơi ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thay trắng đổi đen

				                [Bm]          [Em]      [G]       [F#m] 
Đừng n ói những tiếng yêu thư ơng vì giờ đây ta đâu còn gì 
    [Bm]       [Em]      [D]       [F#m] 
Người h ãy cứ bước ra đi đừng bận tâm tôi nữa mà chi 
 [Em]           [D]  [F#m]         [Bm] 
H ôm qua cười vui với tôi như ng nay lại xa vắng rồ i 
 [Em]            [F#m]    [Bm] 
T hôi thôi người ơi về đi! Đừng đến n ữa 
 [G]            [F#7]  
Khi trong lòng tôi giá bă ng... 
    [Bm]        [Em]     [G]         [F#m] 
Cuộc số ng có nhưng khi vu i mà người t a vẫn luôn thay lòn g 
     [Bm]       [Em]     [G]         [F#m] 
Người đã nói sẽ bên tôi ngàn năm cũ ng sẽ mãi còn nhau 
 [Em]           [D]   [F#m]          [Bm]
Nhưng sao vội quên mất r ồi nay riêng mình tôi giữa đờ i 
  [Em]            [F#m]   [Bm]    [G]     [F#m] [Bm] 
Ng he bao mua đông lạnh giá về nơi đâ y... khi e m đã xa lì a tôi 
 

      [Bm]        [G]      [Bm]       [F#m] 
Biết xa nh au tôi buồn tôi nh ớ, cớ sao em vẫn cười vẫn vui 
  [Em]           [A]              [G]           [F#7] 
Tô i ôm mộng mơ lứa đôi, e m như làn mây mãi trôi... tơ duyên hợp tan mãi thôi 
    [Bm]          [G]        [Bm]        [F#m] 
Thế gia n kia bao điều buồn v ui, trắng thay đe n bên đời thế thô i 
 [Em]            [A]            
K hi vui thì vai sánh vai, không vui nào ai biết ai 
 [G]            [F#m]  [F#7]     [Bm] 
N hưng sao trần gian mãi yê u, thế nhân tình ơi ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com