1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thay trắng đổi đen

Cuộn trang

[Bm] [Em] [G] [F#m] Đừng n ói những tiếng yêu thư ơng vì giờ đây ta đâu còn gì [Bm] [Em] [D] [F#m] Người h ãy cứ bước ra đi đừng bận tâm tôi nữa mà chi [Em] [D] [F#m] [Bm] H ôm qua cười vui với tôi như ng nay lại xa vắng rồ i [Em] [F#m] [Bm] T hôi thôi người ơi về đi! Đừng đến n ữa [G] [F#7] Khi trong lòng tôi giá bă ng... [Bm] [Em] [G] [F#m] Cuộc số ng có nhưng khi vu i mà người t a vẫn luôn thay lòn g [Bm] [Em] [G] [F#m] Người đã nói sẽ bên tôi ngàn năm cũ ng sẽ mãi còn nhau [Em] [D] [F#m] [Bm] Nhưng sao vội quên mất r ồi nay riêng mình tôi giữa đờ i [Em] [F#m] [Bm] [G] [F#m] [Bm] Ng he bao mua đông lạnh giá về nơi đâ y... khi e m đã xa lì a tôi [Bm] [G] [Bm] [F#m] Biết xa nh au tôi buồn tôi nh ớ, cớ sao em vẫn cười vẫn vui [Em] [A] [G] [F#7] Tô i ôm mộng mơ lứa đôi, e m như làn mây mãi trôi... tơ duyên hợp tan mãi thôi [Bm] [G] [Bm] [F#m] Thế gia n kia bao điều buồn v ui, trắng thay đe n bên đời thế thô i [Em] [A] K hi vui thì vai sánh vai, không vui nào ai biết ai [G] [F#m] [F#7] [Bm] N hưng sao trần gian mãi yê u, thế nhân tình ơi ...

Video hướng dẫn