highlight chords
				             

 [Cm]      [Ab/Bb]    
T he long and wi nding road 
    [Eb]    [Eb7]  [Ab] 
that le ads to yo ur doo r 
    [Gm]   [Cm]  
will nev er disap pear 
 [Fm]     [Bb7]   [C#/Eb]  
I "ve seen th at road before 
 [Ab]   [Gm]    [Cm]  
I t alway s leads me her 
 [Fm]   [Bb7]   [Eb] 
L ead me to you do or 


             
The wild and windy night 
              
that the rain washed away 
             
Has left a pool of tears 
          
crying for the day 
              
Why leave me standing here 
           
let me know the way 
 

 [Eb]         [Ab]  
Ma ny times I"ve been a lone 
   [Fm]   [Fm]    [Bb7] 
and ma ny times I"ve cri ed 
 [Eb]         [Ab]   
A ny way you"ll never know 
   [Fm]    [Fm]  [Bb7] 
the ma ny ways I "ve tr ied 
 

               
But still they lead me back 
             
to the long winding road 
             
You left me waiting here 
           
a long long time ago 
               
Don"t leave me standing here 
           
lead me to your door 
 

        
[Eb]     [Ab] 
             
E/[G]      [Fm] [Bb7] 
        
[Eb]     [Ab] 
             
E/[G]      [Fm] [Bb7] 
 

               
But still they lead me back 
             
to the long winding road 
             
You left me waiting here 
           
a long long time ago 
               
Don"t leave me standing here 
           
lead me to your door 
   [Ab/Bb]   [Eb] 
Ye ah yeah ye ah 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The long and winding road - The Beatles

				             

 [Cm]      [Ab/Bb]    
T he long and wi nding road 
    [Eb]    [Eb7]  [Ab] 
that le ads to yo ur doo r 
    [Gm]   [Cm]  
will nev er disap pear 
 [Fm]     [Bb7]   [C#/Eb]  
I "ve seen th at road before 
 [Ab]   [Gm]    [Cm]  
I t alway s leads me her 
 [Fm]   [Bb7]   [Eb] 
L ead me to you do or 


             
The wild and windy night 
              
that the rain washed away 
             
Has left a pool of tears 
          
crying for the day 
              
Why leave me standing here 
           
let me know the way 
 

 [Eb]         [Ab]  
Ma ny times I"ve been a lone 
   [Fm]   [Fm]    [Bb7] 
and ma ny times I"ve cri ed 
 [Eb]         [Ab]   
A ny way you"ll never know 
   [Fm]    [Fm]  [Bb7] 
the ma ny ways I "ve tr ied 
 

               
But still they lead me back 
             
to the long winding road 
             
You left me waiting here 
           
a long long time ago 
               
Don"t leave me standing here 
           
lead me to your door 
 

        
[Eb]     [Ab] 
             
E/[G]      [Fm] [Bb7] 
        
[Eb]     [Ab] 
             
E/[G]      [Fm] [Bb7] 
 

               
But still they lead me back 
             
to the long winding road 
             
You left me waiting here 
           
a long long time ago 
               
Don"t leave me standing here 
           
lead me to your door 
   [Ab/Bb]   [Eb] 
Ye ah yeah ye ah 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com