highlight chords
				             

         
CAPO ON 3RD FRET 
 

                        
INTRO:  | [Bm7]  | [G] [G]*| [D]   | [Dsus2] | 
 

                        
| [Bm7]  | [G] [G]*| [D]   | [Dsus2] | 
 

      
V1: 
[Bm7]    [G]           [G] [D]             [Dsus2]     
come up to meet you, tell you i"m sorry, you don"t know how lovely you are 
 [Bm7]   [G] [D]              [Dsus2]   
i had to ne-ed you, tell you i"ll set you apart 
 [Bm7]     [G]            [G] [D]             [Dsus2]    
tell me your secrets and ask me your questions, oh lets go back to the start 
 [Bm7]    [G]         [G] [D]          [Dsus2]     
running in circles, coming in ta-les, heads are a science apart 
 

      
C1: 
[G]            [G] [D]         [Dsus2]     
nobody said it was easy, t"s such a shame for us to part 
[G]            [G] [D]      [Dsus2]         [A]  
nobody said it was easy, no-one ever said it would be this hard 
[A7]           [D]   
oh take me back to the start 
 

 

                        
LINK 1:  | [D]   | [G] [G]*| [D]   | [D] [D]* | 
 

                        
| [Bm7]  | [G]   | [D]   | [Dsus2] | 
 

      
V2: 
[Bm7]    [G]            [G] [D]          [Dsus2]     
i was just guessing at numbers and f— igures, pulling the puzzles apart 
[Bm7]     [G]          [G] [D]              [Dsus2]    
questions of science, science and pr- ogress, do not speak as loud as my heart 
[Bm7]     [G]           [G] [D]           [Dsus2]    
tell me you love me, come back and ha- unt me, oh and i rush to the start 
[Bm7]    [G]        [G] [D]      [Dsus2]     
running in circles, chasing t— ales, coming back as we are 
 

      
C2: 
[G]            [G] [D]         [Dsus2]     
nobody said it was easy, t"s such a shame for us to part 
[G]            [G] [D]      [Dsus2]         [A]  
nobody said it was easy, no-one ever said it would be this hard 
[A7]           [D]   
oh take me back to the start 
 

 

                        
LINK 2:  | [D]   | [G]   | [D]   | [D]   | 
 

                        
| [Bm7]  | [G]   | [D]   | [D]   | 
 

 

       
OUTRO: 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Scientist

				             

         
CAPO ON 3RD FRET 
 

                        
INTRO:  | [Bm7]  | [G] [G]*| [D]   | [Dsus2] | 
 

                        
| [Bm7]  | [G] [G]*| [D]   | [Dsus2] | 
 

      
V1: 
[Bm7]    [G]           [G] [D]             [Dsus2]     
come up to meet you, tell you i"m sorry, you don"t know how lovely you are 
 [Bm7]   [G] [D]              [Dsus2]   
i had to ne-ed you, tell you i"ll set you apart 
 [Bm7]     [G]            [G] [D]             [Dsus2]    
tell me your secrets and ask me your questions, oh lets go back to the start 
 [Bm7]    [G]         [G] [D]          [Dsus2]     
running in circles, coming in ta-les, heads are a science apart 
 

      
C1: 
[G]            [G] [D]         [Dsus2]     
nobody said it was easy, t"s such a shame for us to part 
[G]            [G] [D]      [Dsus2]         [A]  
nobody said it was easy, no-one ever said it would be this hard 
[A7]           [D]   
oh take me back to the start 
 

 

                        
LINK 1:  | [D]   | [G] [G]*| [D]   | [D] [D]* | 
 

                        
| [Bm7]  | [G]   | [D]   | [Dsus2] | 
 

      
V2: 
[Bm7]    [G]            [G] [D]          [Dsus2]     
i was just guessing at numbers and f— igures, pulling the puzzles apart 
[Bm7]     [G]          [G] [D]              [Dsus2]    
questions of science, science and pr- ogress, do not speak as loud as my heart 
[Bm7]     [G]           [G] [D]           [Dsus2]    
tell me you love me, come back and ha- unt me, oh and i rush to the start 
[Bm7]    [G]        [G] [D]      [Dsus2]     
running in circles, chasing t— ales, coming back as we are 
 

      
C2: 
[G]            [G] [D]         [Dsus2]     
nobody said it was easy, t"s such a shame for us to part 
[G]            [G] [D]      [Dsus2]         [A]  
nobody said it was easy, no-one ever said it would be this hard 
[A7]           [D]   
oh take me back to the start 
 

 

                        
LINK 2:  | [D]   | [G]   | [D]   | [D]   | 
 

                        
| [Bm7]  | [G]   | [D]   | [D]   | 
 

 

       
OUTRO: 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
[Bm7] [G]      [D]  
oh – ooo-oo-oo-oo- ooo 
 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com