highlight chords
				            [C]     [F]         [C]     
You by my side that"s how I see us

[Am]     [Dm]       [C]     
I close my eyes and I can see us

[G]              [C]    
We"re on our way to say "I do"

[Am]               [Em]  [G] 
My secret dreams have all come true 
[C]     [F]         [C]      
I see the church, I see the people,

[Am]       [Dm]       [C]    
Your folks and mine happy and smiling 
[G]             [C]      
And I can hear sweet voice singing

[C]     [G6] [C]
"[A]ve Ma- ri- a 
 

   
Oh my 
     [C]       [G]      
This can really be that someday

           [C]         
you"ll walk down the aisle with me

    [Am]             [Em]       
Let it be, let it be that I"m the one for you

    [Am]              [Em]   [G]    
I"d be yours, all yours,
Now and forever 


[C]    [F]         [C]      
I see us now, your hand in my hand.

[Am]     [Dm]        [C]      
This is the hour, this is the moment,

[G]              [C]       
and I can hear sweet voices singing
" 
[C]    [G6] [C]    [C]    [G6] [C]  
[A]ve Ma- ri- a"
" [A]ve Ma- ri- a". 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The wedding (Đêm tân hôn)

				            [C]     [F]         [C]     
You by my side that"s how I see us

[Am]     [Dm]       [C]     
I close my eyes and I can see us

[G]              [C]    
We"re on our way to say "I do"

[Am]               [Em]  [G] 
My secret dreams have all come true 
[C]     [F]         [C]      
I see the church, I see the people,

[Am]       [Dm]       [C]    
Your folks and mine happy and smiling 
[G]             [C]      
And I can hear sweet voice singing

[C]     [G6] [C]
"[A]ve Ma- ri- a 
 

   
Oh my 
     [C]       [G]      
This can really be that someday

           [C]         
you"ll walk down the aisle with me

    [Am]             [Em]       
Let it be, let it be that I"m the one for you

    [Am]              [Em]   [G]    
I"d be yours, all yours,
Now and forever 


[C]    [F]         [C]      
I see us now, your hand in my hand.

[Am]     [Dm]        [C]      
This is the hour, this is the moment,

[G]              [C]       
and I can hear sweet voices singing
" 
[C]    [G6] [C]    [C]    [G6] [C]  
[A]ve Ma- ri- a"
" [A]ve Ma- ri- a". 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com