highlight chords
				                            
Say the word and you"ll be free 
              
Say the word and be like me 
               
Say the word I"m thinking of 
                 
Have you heard the word is love? 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
                 
In the beginning I misunderstood 
                   
But now I"ve got it, the word is good 
 

                  
Spread the word and you"ll be free 
                
Spread the word and be like me 
                
Spread the work I"m thinking of 
                 
Have you heard the word is love? 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
 

                
Everywhere I go I hear it said 
                      
In the good and bad books that I have read 
 

                
Say the word and you"ll be free 
              
Say the word and be like me 
               
Say the word I"m thinking of 
                 
Have you heard the word is love? 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
 

                     
Now that I know what I feel must be right 
                   
I"m here to show everybody the light 
 

               
Give the word a chance to say 
               
That the word is just the way 
               
It"s the word I"m thinking of 
             
And the only word is love 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
 

          
Say the word, love 
          
Say the word, love 
          
Say the word, love 
         
Say the word, love 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The word - The Beatles

				                            
Say the word and you"ll be free 
              
Say the word and be like me 
               
Say the word I"m thinking of 
                 
Have you heard the word is love? 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
                 
In the beginning I misunderstood 
                   
But now I"ve got it, the word is good 
 

                  
Spread the word and you"ll be free 
                
Spread the word and be like me 
                
Spread the work I"m thinking of 
                 
Have you heard the word is love? 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
 

                
Everywhere I go I hear it said 
                      
In the good and bad books that I have read 
 

                
Say the word and you"ll be free 
              
Say the word and be like me 
               
Say the word I"m thinking of 
                 
Have you heard the word is love? 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
 

                     
Now that I know what I feel must be right 
                   
I"m here to show everybody the light 
 

               
Give the word a chance to say 
               
That the word is just the way 
               
It"s the word I"m thinking of 
             
And the only word is love 
              
It"s so fine, it"s sunshine 
          
It"s the word, love 
 

          
Say the word, love 
          
Say the word, love 
          
Say the word, love 
         
Say the word, love 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com