highlight chords
				                     
There is a place, 
        
Where I can go, 
         
When I feel low, 
         
When I feel blue. 
         
And it"s my mind, 
                  
And there"s no time when I"m alone. 
 

        
I think of you, 
          
And things you do, 
          
Go "round my head, 
           
The things you said, 
            
Like "I love only you." 
 

               
In my mind there"s no sorrow, 
               
Don"t you know that it"s so. 
               
There"ll be no sad tomorrow, 
               
Don"t you know that it"s so. 
 

         
There is a place, 
        
Where I can go, 
         
When I feel low, 
         
When I feel blue. 
         
And it"s my mind, 
                  
And there"s no time when I"m alone. 
 

         
There"s a place... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

There "s a place - The Beatles

				                     
There is a place, 
        
Where I can go, 
         
When I feel low, 
         
When I feel blue. 
         
And it"s my mind, 
                  
And there"s no time when I"m alone. 
 

        
I think of you, 
          
And things you do, 
          
Go "round my head, 
           
The things you said, 
            
Like "I love only you." 
 

               
In my mind there"s no sorrow, 
               
Don"t you know that it"s so. 
               
There"ll be no sad tomorrow, 
               
Don"t you know that it"s so. 
 

         
There is a place, 
        
Where I can go, 
         
When I feel low, 
         
When I feel blue. 
         
And it"s my mind, 
                  
And there"s no time when I"m alone. 
 

         
There"s a place... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com