1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên đường ái ân

Cuộn trang

[E] [B] Đ ường nào vào thiên đàng á i ân [A] [E] Là đường vào nhịp thở lâ -lân [C#m] [A] Mùa X uân đang đi trong lời yêu mới [B] [B7] Có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm [E] [B] Lạc vào vườn Xuân tình ng ất ngây. [A] [E] Thả hồn vào cơn gió m ê say. [C#] [A] Cành hoa tươi chôn sâu cành x a vút [E] Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. [A] Yêu mới biết quên thờ i gian [F#m] [B] [E] Khi biết y êu hoa s ẽ mãi không phai tàn [F#m] [G#m] Đừng n ghe chim ru tai tìm hư ả o. [B] [E] Không tì nh nào say đắm hơn an đâu. [E] [B] Chờ một ngày pháo hồng réo vui [A] [E] Là đường về ôm bóng đơ n côi. [C#m] [F#m] Vừa k hi đôi tim yêu được giải t hoát [B] [E] Bứt gông xiềng là mình tính chuyện tr ăm năm

Video hướng dẫn