highlight chords
				             [E]            [B]  
Đ ường nào vào thiên đàng á i ân 
 [A]            [E]  
Là đường vào nhịp thở lâ -lân 
   [C#m]            [A]  
Mùa X uân đang đi trong lời yêu mới 
    [B]               [B7] 
Có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm 
 [E]            [B]    
Lạc vào vườn Xuân tình ng ất ngây. 
 [A]          [E]   
Thả hồn vào cơn gió m ê say. 
   [C#]           [A]   
Cành hoa tươi chôn sâu cành x a vút 
     [E]              
Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. 
           [A]   
Yêu mới biết quên thờ i gian 
      [F#m]   [B]      [E]    
Khi biết y êu hoa s ẽ mãi không phai tàn 
    [F#m]           [G#m] 
Đừng n ghe chim ru tai tìm hư ả o. 
     [B]          [E]   
Không tì nh nào say đắm hơn an đâu. 
 

 [E]             [B]  
Chờ một ngày pháo hồng réo vui 
  [A]          [E]   
Là đường về ôm bóng đơ n côi. 
   [C#m]            [F#m] 
Vừa k hi đôi tim yêu được giải t hoát 
     [B]              [E]   
Bứt gông xiềng là mình tính chuyện tr ăm năm 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên đường ái ân

				             [E]            [B]  
Đ ường nào vào thiên đàng á i ân 
 [A]            [E]  
Là đường vào nhịp thở lâ -lân 
   [C#m]            [A]  
Mùa X uân đang đi trong lời yêu mới 
    [B]               [B7] 
Có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm 
 [E]            [B]    
Lạc vào vườn Xuân tình ng ất ngây. 
 [A]          [E]   
Thả hồn vào cơn gió m ê say. 
   [C#]           [A]   
Cành hoa tươi chôn sâu cành x a vút 
     [E]              
Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. 
           [A]   
Yêu mới biết quên thờ i gian 
      [F#m]   [B]      [E]    
Khi biết y êu hoa s ẽ mãi không phai tàn 
    [F#m]           [G#m] 
Đừng n ghe chim ru tai tìm hư ả o. 
     [B]          [E]   
Không tì nh nào say đắm hơn an đâu. 
 

 [E]             [B]  
Chờ một ngày pháo hồng réo vui 
  [A]          [E]   
Là đường về ôm bóng đơ n côi. 
   [C#m]            [F#m] 
Vừa k hi đôi tim yêu được giải t hoát 
     [B]              [E]   
Bứt gông xiềng là mình tính chuyện tr ăm năm 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com