1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên Đường Để Lại

Cuộn trang

[Cmaj7]Em vẫn [Fmaj7]thường nói [Cmaj7]rằng anh [Fmaj7]là Là người [Cmaj7]tốt nhất [Fmaj7]mà em [Cmaj7]được biết trong [Fmaj7]đời |Tình yêu chúng |mình ngỡ |rằng sẽ muôn |đời Vì |anh là tất |cả những |gì em |có được [Dm7]Nhưng đâu[Dm7b5] biết [Gsus4]ra sao [A7]ngày sau [Dm7]Anh [F/c]ra [G/b]đi [G]bỏ lại em [Asus4]mãi [E7] [C7]Tình yêu anh [F]đã cho em hy [G7/f]vọng Và cũng [Em]chính anh cho em [Am7]tuyệt vọng Để con [Dm7]tim với vết [G7]thương âm thầm ngay [Cmaj7]đêm rướm máu [C7] Người ra đi [F]mãi nơi đây ngỡ [G7/f]ngàng Và chẳng [Em7]dám tin anh không [Am7]còn đây Vì [Dm7]sao anh hỡi cho em [G7]thiên đường [Cmaj9]chỉ là đắng [C]cay? [C7]Người ra đi [F]mãi nơi trong em sầu [G/f]lên Chờ đêm tan [E7]giấc thiên đường bình [Am]yên Cho mộng [Dm7]say đang ở đây vương nhẹ [G7]bay theo làn mây trong [Cmaj7]phút giây [C7] Người ra đi [F]mãi để lại trong [G/f]em Bao niềm [E7]tin đang hằn sâu như vết [Am]thương Sao [Dm7]anh chẳng nói, [G7]sao anh chẳng tiếc [C]cho em đợi chờ Tình yêu anh [Fmaj7]đã cho em hy [G]vọng Và cũng [Em]chính anh cho em [Am]tuyệt vọng Để con [Dm7]tim với vết [G7]thương âm thầm ngay [C]đêm rướm máu [C7] Người ra đi [F]mãi nơi đây ngỡ [G/f]ngàng Và chẳng [Em7]dám tin người ra đi [Am]mãi... Vì sao [A7/c#]anh [Dm7]hỡi cho [G]em thiên đường chỉ là đắng [Fmaj7]cay? [Cmaj7]

Video hướng dẫn