highlight chords
Tôi đang tìm [Em] kiếm đường đi đến thiên đường
Hay do tôi nhớ người yêu đến [D] hoang đường
Giờ này người [F/C] ở trên cao, có [Am] hay tim tôi cồn [G] cào [B]
Từ ngày người [E] vội vàng rời bỏ [Am] tôi
Từ ngày cuộc [D] đời chỉ còn mỗi [A] tôi.
Tình mình còn [C] lại tàn tro, [D] chôn sâu thế [G] thôi [B]
Thà rằng tình [E] mình nhạt nhoà nát [B] tan
Thà rằng người [D] vẫn còn ở thế [G] gian
Giờ này vì [C] người lệ cay
Trách [B] ai, rồi biết [E] thương ai.[B]
ĐK:
Mưa ghé [Em] qua che đi nước mắt
Giấc mơ ngày [Am] xưa ôi sao sớm [D] tắt
Phố quen gầy [C] hao
Như đang nói [Em7] nhớ đôi ta [G] ngày xưa.[B]
Vòng tay ấm [Em] êm giờ phải tìm nơi đâu
Nhớ bao nồng [D] ấm đôi ta trao [G] nhau
Có đêm tỉnh [C] giấc kêu tên nhau rã [B] rời
Chỉ thấy [E] chơi vơi.
Solo:
[E] | [E] | [C] | [Am] | [A] | [Em] | [Em] | [Em] | [Em]
[C] | [A] | [G] | [C] | [C] | [A] | [A] | [Em] | [Em]
Tôi đang tìm [Em] kiếm đường đi đến thiên đường
Hay do tôi nhớ người yêu đến [D] hoang đường
Giờ này người [F/C] ở trên cao, có [Am] hay tim tôi cồn [G] cào [B]
Từ ngày người [E] vội vàng rời bỏ [Am] tôi
Từ ngày cuộc [D] đời chỉ còn mỗi [A] tôi.
Tình mình còn [C] lại tàn tro, [D] chôn sâu thế [G] thôi [B]
Thà rằng tình [E] mình nhạt nhoà nát [B] tan
Thà rằng người [D] vẫn còn ở thế [G] gian
Giờ này vì [C] người lệ cay
Trách [B] ai, rồi biết [E] thương ai.[B]
ĐK:
Mưa ghé [Em] qua che đi nước mắt
Giấc mơ ngày [Am] xưa ôi sao sớm [D] tắt
Phố quen gầy [C] hao
Như đang nói [Em7] nhớ đôi ta [G] ngày xưa.[B]
Vòng tay ấm [Em] êm giờ phải tìm nơi đâu
Nhớ bao nồng [D] ấm đôi ta trao [G] nhau
Có đêm tỉnh [C] giấc kêu tên nhau rã [B] rời
Chỉ thấy [Em] chơi vơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên Đường

Đào Bá Lộc
Tôi đang tìm [Em] kiếm đường đi đến thiên đường
Hay do tôi nhớ người yêu đến [D] hoang đường
Giờ này người [F/C] ở trên cao, có [Am] hay tim tôi cồn [G] cào [B]
Từ ngày người [E] vội vàng rời bỏ [Am] tôi
Từ ngày cuộc [D] đời chỉ còn mỗi [A] tôi.
Tình mình còn [C] lại tàn tro, [D] chôn sâu thế [G] thôi [B]
Thà rằng tình [E] mình nhạt nhoà nát [B] tan
Thà rằng người [D] vẫn còn ở thế [G] gian
Giờ này vì [C] người lệ cay
Trách [B] ai, rồi biết [E] thương ai.[B]
ĐK:
Mưa ghé [Em] qua che đi nước mắt
Giấc mơ ngày [Am] xưa ôi sao sớm [D] tắt
Phố quen gầy [C] hao
Như đang nói [Em7] nhớ đôi ta [G] ngày xưa.[B]
Vòng tay ấm [Em] êm giờ phải tìm nơi đâu
Nhớ bao nồng [D] ấm đôi ta trao [G] nhau
Có đêm tỉnh [C] giấc kêu tên nhau rã [B] rời
Chỉ thấy [E] chơi vơi.
Solo:
[E] | [E] | [C] | [Am] | [A] | [Em] | [Em] | [Em] | [Em]
[C] | [A] | [G] | [C] | [C] | [A] | [A] | [Em] | [Em]
Tôi đang tìm [Em] kiếm đường đi đến thiên đường
Hay do tôi nhớ người yêu đến [D] hoang đường
Giờ này người [F/C] ở trên cao, có [Am] hay tim tôi cồn [G] cào [B]
Từ ngày người [E] vội vàng rời bỏ [Am] tôi
Từ ngày cuộc [D] đời chỉ còn mỗi [A] tôi.
Tình mình còn [C] lại tàn tro, [D] chôn sâu thế [G] thôi [B]
Thà rằng tình [E] mình nhạt nhoà nát [B] tan
Thà rằng người [D] vẫn còn ở thế [G] gian
Giờ này vì [C] người lệ cay
Trách [B] ai, rồi biết [E] thương ai.[B]
ĐK:
Mưa ghé [Em] qua che đi nước mắt
Giấc mơ ngày [Am] xưa ôi sao sớm [D] tắt
Phố quen gầy [C] hao
Như đang nói [Em7] nhớ đôi ta [G] ngày xưa.[B]
Vòng tay ấm [Em] êm giờ phải tìm nơi đâu
Nhớ bao nồng [D] ấm đôi ta trao [G] nhau
Có đêm tỉnh [C] giấc kêu tên nhau rã [B] rời
Chỉ thấy [Em] chơi vơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com