1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên thai

Cuộn trang

1. [Dm] Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng Nhớ Lưu Nguyễn ngày [Gm] xưa lạc tới Đào [Dm] Nguyên Kìa đường lên [Am] tiên, [Dm] kìa nguồn hương [Bb] duyên Theo gió tiếng [F] đàn xao [Dm] xuyến Phím tơ lưu luyến, mấy cung u [Gm] huyền Mấy cung trìu [Dm] mến như nước [Bb] reo mạn [Dm] thuyền. Âm [Dm] ba thoáng rung cánh đào [F] rơi Nao [Gm] nao bầu [A] sương khói [Dm] phủ quanh trời Lênh đênh dưới [Bb] hoa chiếc thuyền nan Quê [C] hương dần xa lấp núi [F] ngàn Bâng [Gm] khuâng chèo khua nước Ngọc [A] Tuyền Ai [Bb] hát trên [Am] bờ Đào [Dm] Nguyên [Bb][Am][Dm] 2. Thiên [Dm] thai chốn đây hoa [Bb] xuân chưa gặp [C] bướm trần [F] gian Có một mùa [Gm] đào dòng ngày [Bb] tháng chưa tàn [Gm] qua một [Dm] lần Thiên [Dm] Tiên chúng em xin [Bb] dâng hai chàng [C] trái đào [F] thơm Khúc nghê thường [Gm] này đều cùng [Bb] múa vui bầy [Gm] tiên theo [Dm] đàn Đèn [Dm] soi trăng êm nhạc [Bb] lắng tiếng quyên đây [F] đó nỗi [Gm] lòng mong [Dm] nhớ Này [A] khúc bồng [C] lai là cả một thiên [Dm] thu trong tiếng [A] đàn chơi [Dm] vơi Đàn [F] xui ai quên đời dương thế đàn non [Gm] tiên đàn khao [A] khát khúc tình [Dm] duyên Thiên [Dm] Thai, ánh trăng xanh [Bb] mơ tan thành [C] suối trần [F] gian Ái ân thiên [Gm] tiên em ngờ [Bb] phút mê cuồng [Gm] có một [Dm] lần 3. [D] Gió hắt trầm tiếng [A] ca [Bm] tiếng phách ròn lắng [D] xa Nhắc chi ngày xưa [Em] đó đến se [A] buồn lòng [D] ta Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần [A] hoàn Cùng bầy [Bm] tiên đàn ca bao [G] năm Nhớ [D] quê chiều nào xa [Em] khơi chắc không đường [A] về Tiên nữ [D] ơi [D] Gió hắt trầm tiếng [A] ca [Bm] tiếng phách ròn lắng [D] xa Nhắc chi ngày xưa [Em] đó đến se [A] buồn lòng [D] ta Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở [A] về Tìm Đào [Bm] Nguyên, Đào Nguyên nơi [D] nao Những [D] khi chiều tà trăng [Em] lên tiếng [G] ca còn [A] rền trên cõi [D] tiên

Video hướng dẫn