highlight chords
				             [G]             [A]       [D]      [Bm] 
Em sinh ra trong muôn bài ca mà anh từ lâ u đã viết . 
 [G]             [A]        [D]         [Bm] 
E m ngây thơ như muôn vầng t hơ , dìu anh vào trong nỗi nhớ .. 
       [G]            [A]       [F#m]      [Bm]  
Giá như là gi ữa thiên đường , cùng vớ i anh ... nhẹ r u nắm tay anh v à... 
       [Em]         [A]         [A] [D]    
bờ môi sao c hưa dám nói dù trái tim muốn cất lời y êu em .... 
        [G]        [A]       [A]          [A]  
Và anh luôn biế t là , một giấc mơ khi anh bên em sẽ luôn nhiệm mà u... 
         [Em]        [A]       [D]   
Ngàn sao đến rủ gió hát ,phút giâ y hai ta gần nh au ... 
        [G]         [G]                   [Bm]     
là ngày như trễ hẹn , cùng vầng t răng vì đang nhìn đôi tình nhân đắm đu ối ....... 
          [G]        [A]        [G]     [D]    
Lãng quên trời đất giao hòa , yêu em đến muôn ngày sau..... ........ 
 [G]             [A]            [F#m]      [Bm]      [G]     
Ô i không gian đêm nay bao đ iều diệu kỳ , vì chính e tạo nên giâc m ơ , giấc mơ mu ôn màu ... 
     [A]          [D]    [G]      [A] 
sẽ khiến hai trái tim chiêm bao ...W ow u Wow wooo oo 
  [G]             [A]          [F#m]      [F#m]     
Em chẳng biết trong mơ có đi ều lạ .. được cùng e m về nơi chốn ấy........ 
      [Em]  [G]     [A]    [D]  
để hạnh phú c sẽ mãi tồn tại trong t a... 
       [G]           [A]     [F#m]        [Bm] 
Và anh luôn biết là , một giấc mơ k hi anh bên em sẽ luôn nhiệm m àu. 
         [Em]        [A]        [D]               [G]          [A]      
Ngàn sao đến rủ g ió hát ,phút giây hai ta gần nhau ..... Hớ u hờ .....là ngày nh ư trễ hẹn, cùng vầng trăng như 
      [F#m]        [Bm]     
đang nhìn đ ôi tình nhân đắm đ uối ....... 
     [G]      [A]     [D]      [D]   [A]     [F#m]  [F#m]     [A]      [D]  
để hạnh p húc sẽ mãi t ồn tại tron g ta...Uw hớ uw hơ hờ ... Uw h ớ hớ h ờ.... Ná na ná na ná na nà.. 
         [G]        [A]        [F#m]      [Bm]  
Và anh luôn biết là , một giấc m ơ khi anh bên em sẽ luôn nhiệm màu. 
          [Em]      [A]         [G]       [D]  
Lãng quên trời đất giao hòa , yê u em đến muôn ngày sau.......... ... 
 [G]             [A]      [D]      
E m sinh ra trong muôn bài c a mà anh từ l âu đã viết . 
 [G]             [A]       [G]    [A]      [G] [D] 
Em ngây thơ như muôn vầng thơ , dìu anh vào ..tr ong ..Giấc m ơ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên Thần Trong Mơ

				             [G]             [A]       [D]      [Bm] 
Em sinh ra trong muôn bài ca mà anh từ lâ u đã viết . 
 [G]             [A]        [D]         [Bm] 
E m ngây thơ như muôn vầng t hơ , dìu anh vào trong nỗi nhớ .. 
       [G]            [A]       [F#m]      [Bm]  
Giá như là gi ữa thiên đường , cùng vớ i anh ... nhẹ r u nắm tay anh v à... 
       [Em]         [A]         [A] [D]    
bờ môi sao c hưa dám nói dù trái tim muốn cất lời y êu em .... 
        [G]        [A]       [A]          [A]  
Và anh luôn biế t là , một giấc mơ khi anh bên em sẽ luôn nhiệm mà u... 
         [Em]        [A]       [D]   
Ngàn sao đến rủ gió hát ,phút giâ y hai ta gần nh au ... 
        [G]         [G]                   [Bm]     
là ngày như trễ hẹn , cùng vầng t răng vì đang nhìn đôi tình nhân đắm đu ối ....... 
          [G]        [A]        [G]     [D]    
Lãng quên trời đất giao hòa , yêu em đến muôn ngày sau..... ........ 
 [G]             [A]            [F#m]      [Bm]      [G]     
Ô i không gian đêm nay bao đ iều diệu kỳ , vì chính e tạo nên giâc m ơ , giấc mơ mu ôn màu ... 
     [A]          [D]    [G]      [A] 
sẽ khiến hai trái tim chiêm bao ...W ow u Wow wooo oo 
  [G]             [A]          [F#m]      [F#m]     
Em chẳng biết trong mơ có đi ều lạ .. được cùng e m về nơi chốn ấy........ 
      [Em]  [G]     [A]    [D]  
để hạnh phú c sẽ mãi tồn tại trong t a... 
       [G]           [A]     [F#m]        [Bm] 
Và anh luôn biết là , một giấc mơ k hi anh bên em sẽ luôn nhiệm m àu. 
         [Em]        [A]        [D]               [G]          [A]      
Ngàn sao đến rủ g ió hát ,phút giây hai ta gần nhau ..... Hớ u hờ .....là ngày nh ư trễ hẹn, cùng vầng trăng như 
      [F#m]        [Bm]     
đang nhìn đ ôi tình nhân đắm đ uối ....... 
     [G]      [A]     [D]      [D]   [A]     [F#m]  [F#m]     [A]      [D]  
để hạnh p húc sẽ mãi t ồn tại tron g ta...Uw hớ uw hơ hờ ... Uw h ớ hớ h ờ.... Ná na ná na ná na nà.. 
         [G]        [A]        [F#m]      [Bm]  
Và anh luôn biết là , một giấc m ơ khi anh bên em sẽ luôn nhiệm màu. 
          [Em]      [A]         [G]       [D]  
Lãng quên trời đất giao hòa , yê u em đến muôn ngày sau.......... ... 
 [G]             [A]      [D]      
E m sinh ra trong muôn bài c a mà anh từ l âu đã viết . 
 [G]             [A]       [G]    [A]      [G] [D] 
Em ngây thơ như muôn vầng thơ , dìu anh vào ..tr ong ..Giấc m ơ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com