1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên Thần Trong Mơ

Cuộn trang

[G] [A] [D] [Bm] Em sinh ra trong muôn bài ca mà anh từ lâ u đã viết . [G] [A] [D] [Bm] E m ngây thơ như muôn vầng t hơ , dìu anh vào trong nỗi nhớ .. [G] [A] [F#m] [Bm] Giá như là gi ữa thiên đường , cùng vớ i anh ... nhẹ r u nắm tay anh v à... [Em] [A] [A] [D] bờ môi sao c hưa dám nói dù trái tim muốn cất lời y êu em .... [G] [A] [A] [A] Và anh luôn biế t là , một giấc mơ khi anh bên em sẽ luôn nhiệm mà u... [Em] [A] [D] Ngàn sao đến rủ gió hát ,phút giâ y hai ta gần nh au ... [G] [G] [Bm] là ngày như trễ hẹn , cùng vầng t răng vì đang nhìn đôi tình nhân đắm đu ối ....... [G] [A] [G] [D] Lãng quên trời đất giao hòa , yêu em đến muôn ngày sau..... ........ [G] [A] [F#m] [Bm] [G] Ô i không gian đêm nay bao đ iều diệu kỳ , vì chính e tạo nên giâc m ơ , giấc mơ mu ôn màu ... [A] [D] [G] [A] sẽ khiến hai trái tim chiêm bao ...W ow u Wow wooo oo [G] [A] [F#m] [F#m] Em chẳng biết trong mơ có đi ều lạ .. được cùng e m về nơi chốn ấy........ [Em] [G] [A] [D] để hạnh phú c sẽ mãi tồn tại trong t a... [G] [A] [F#m] [Bm] Và anh luôn biết là , một giấc mơ k hi anh bên em sẽ luôn nhiệm m àu. [Em] [A] [D] [G] [A] Ngàn sao đến rủ g ió hát ,phút giây hai ta gần nhau ..... Hớ u hờ .....là ngày nh ư trễ hẹn, cùng vầng trăng như [F#m] [Bm] đang nhìn đ ôi tình nhân đắm đ uối ....... [G] [A] [D] [D] [A] [F#m] [F#m] [A] [D] để hạnh p húc sẽ mãi t ồn tại tron g ta...Uw hớ uw hơ hờ ... Uw h ớ hớ h ờ.... Ná na ná na ná na nà.. [G] [A] [F#m] [Bm] Và anh luôn biết là , một giấc m ơ khi anh bên em sẽ luôn nhiệm màu. [Em] [A] [G] [D] Lãng quên trời đất giao hòa , yê u em đến muôn ngày sau.......... ... [G] [A] [D] E m sinh ra trong muôn bài c a mà anh từ l âu đã viết . [G] [A] [G] [A] [G] [D] Em ngây thơ như muôn vầng thơ , dìu anh vào ..tr ong ..Giấc m ơ

Video hướng dẫn