highlight chords
[Am]Zhè yī shì
Bēi [Em]xǐ jiāo jí ài hèn chéng chī
Hé jù [G]miàn qián gōng guò [C]shì
Jiāng shān [Am]yú huǒ wǎn [Em]yuē
Duì jiǔ [Am]dāng gē jué bié
[F]Qiān qiū rú mèng huí shǒu [C]shí
Yǐ zǒu [Am]yuǎn
Guò wǎng [Am]tóng jìng zhào bù [G]chū
Chūn jiāng [Em]huā yuè lóu tái [Am]kōng
Dāng nián [F]míng yuè jīn hé [G]chù
Huàn qǐ piān [C]piān jīng hóng
Lì shǐ [Am]de tiān [G]kōng
Liú bù zhù [Em]hán yǔ yè lái [Am]fēng
[F]Suì yuè cāng qǐ yī fān fān [G]jiù mèng
Céng jīng [Am]shì qiān bēi bù [G]zuì
Bù kè [Em]yī shì de jiāo [Am]zòng
Dōu bèi [F]tán zhǐ yī huī
[G]Xiāo sàn chéng huī [C]hòu kōng kōng
Céng jīng [Am]nián shào yīng [G]zī
Yù qióng [Em]qiān lǐ de xīn [Am]dòng
Bèi suí [F]shǒu yī rēng
Cōng [G]cōng bèi chén [Am]fēng
Bèi suí [F]shǒu yī rēng
Cōng [G]cōng bèi chén [Am]fēng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên Thu - 千秋 (Võ Tắc Thiên OST)

Sun Nan / Tôn Nam
[Am]Zhè yī shì
Bēi [Em]xǐ jiāo jí ài hèn chéng chī
Hé jù [G]miàn qián gōng guò [C]shì
Jiāng shān [Am]yú huǒ wǎn [Em]yuē
Duì jiǔ [Am]dāng gē jué bié
[F]Qiān qiū rú mèng huí shǒu [C]shí
Yǐ zǒu [Am]yuǎn
Guò wǎng [Am]tóng jìng zhào bù [G]chū
Chūn jiāng [Em]huā yuè lóu tái [Am]kōng
Dāng nián [F]míng yuè jīn hé [G]chù
Huàn qǐ piān [C]piān jīng hóng
Lì shǐ [Am]de tiān [G]kōng
Liú bù zhù [Em]hán yǔ yè lái [Am]fēng
[F]Suì yuè cāng qǐ yī fān fān [G]jiù mèng
Céng jīng [Am]shì qiān bēi bù [G]zuì
Bù kè [Em]yī shì de jiāo [Am]zòng
Dōu bèi [F]tán zhǐ yī huī
[G]Xiāo sàn chéng huī [C]hòu kōng kōng
Céng jīng [Am]nián shào yīng [G]zī
Yù qióng [Em]qiān lǐ de xīn [Am]dòng
Bèi suí [F]shǒu yī rēng
Cōng [G]cōng bèi chén [Am]fēng
Bèi suí [F]shǒu yī rēng
Cōng [G]cōng bèi chén [Am]fēng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com