1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên Thu - 千秋 (Võ Tắc Thiên OST)

Cuộn trang

[Am]Zhè yī shì Bēi [Em]xǐ jiāo jí ài hèn chéng chī Hé jù [G]miàn qián gōng guò [C]shì Jiāng shān [Am]yú huǒ wǎn [Em]yuē Duì jiǔ [Am]dāng gē jué bié [F]Qiān qiū rú mèng huí shǒu [C]shí Yǐ zǒu [Am]yuǎn Guò wǎng [Am]tóng jìng zhào bù [G]chū Chūn jiāng [Em]huā yuè lóu tái [Am]kōng Dāng nián [F]míng yuè jīn hé [G]chù Huàn qǐ piān [C]piān jīng hóng Lì shǐ [Am]de tiān [G]kōng Liú bù zhù [Em]hán yǔ yè lái [Am]fēng [F]Suì yuè cāng qǐ yī fān fān [G]jiù mèng Céng jīng [Am]shì qiān bēi bù [G]zuì Bù kè [Em]yī shì de jiāo [Am]zòng Dōu bèi [F]tán zhǐ yī huī [G]Xiāo sàn chéng huī [C]hòu kōng kōng Céng jīng [Am]nián shào yīng [G]zī Yù qióng [Em]qiān lǐ de xīn [Am]dòng Bèi suí [F]shǒu yī rēng Cōng [G]cōng bèi chén [Am]fēng Bèi suí [F]shǒu yī rēng Cōng [G]cōng bèi chén [Am]fēng

Video hướng dẫn