highlight chords
[Am] Zhè yī shì
Bēi [Em]xǐ jiāo jí ài hèn chéng chī
Hé jù [G] miàn qián gōng guò [C] shì
Jiāng shān [Am] yú huǒ wǎn [Em] yuē
Duì jiǔ [Am] dāng gē jué bié
[F] Qiān qiū rú mèng huí shǒu [C] shí [E7]
Yǐ zǒu [Am] yuǎn
Guò wǎng [Am] tóng jìng zhào bù [G] chū
Chūn jiāng [Em] huā yuè lóu tái [Am] kōng
Dāng nián [F] míng yuè jīn hé [G] chù
Huàn qǐ piān [C] piān jīng hóng
Lì shǐ [Am] de tiān [G] kōng
Liú bù zhù [Em] hán yǔ yè lái [Am] fēng
[F] Suì yuè cāng qǐ yī fān fān [G] jiù mèng
Céng jīng [Am] shì qiān bēi bù [G] zuì
Bù kè [Em] yī shì de jiāo [Am] zòng
Dōu bèi [F] tán zhǐ yī huī
[G] Xiāo sàn chéng huī [C] hòu kōng kōng
Céng jīng [Am] nián shào yīng [G] zī
Yù qióng [Em] qiān lǐ de xīn [Am] dòng
Bèi suí [F] shǒu yī rēng
Cōng [G] cōng bèi chén [Am] fēng
Bèi suí [F] shǒu yī rēng
Cōng [G] cōng bèi chén [Am] fēng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thiên thu (Võ Tắc Thiên OST)

Tôn Nam
[Am] Zhè yī shì
Bēi [Em]xǐ jiāo jí ài hèn chéng chī
Hé jù [G] miàn qián gōng guò [C] shì
Jiāng shān [Am] yú huǒ wǎn [Em] yuē
Duì jiǔ [Am] dāng gē jué bié
[F] Qiān qiū rú mèng huí shǒu [C] shí [E7]
Yǐ zǒu [Am] yuǎn
Guò wǎng [Am] tóng jìng zhào bù [G] chū
Chūn jiāng [Em] huā yuè lóu tái [Am] kōng
Dāng nián [F] míng yuè jīn hé [G] chù
Huàn qǐ piān [C] piān jīng hóng
Lì shǐ [Am] de tiān [G] kōng
Liú bù zhù [Em] hán yǔ yè lái [Am] fēng
[F] Suì yuè cāng qǐ yī fān fān [G] jiù mèng
Céng jīng [Am] shì qiān bēi bù [G] zuì
Bù kè [Em] yī shì de jiāo [Am] zòng
Dōu bèi [F] tán zhǐ yī huī
[G] Xiāo sàn chéng huī [C] hòu kōng kōng
Céng jīng [Am] nián shào yīng [G] zī
Yù qióng [Em] qiān lǐ de xīn [Am] dòng
Bèi suí [F] shǒu yī rēng
Cōng [G] cōng bèi chén [Am] fēng
Bèi suí [F] shǒu yī rēng
Cōng [G] cōng bèi chén [Am] fēng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com