highlight chords
				                 
A6 A6 A6 
     
D Bm G A 
     
D Bm G A 
 

 [D]  [Bm]   [G]  [A7]  [D]  [Bm] 
T hat b oy  t ook m y lov e aw ay. 
 [G]    [A7]   [D]     [Bm]  
T hough he" ll regr et it some day, 
 [G]    [A6]    [D] [Bm]  [G] [A] 
Th is boy wa nts you b ac k aga i n. 


                
That boy  isn"t good for you. 
               
Though he may want you, too, 
                
This boy wants you back again. 
 

 [D7]      [G]      [F#m] 
O h, and this bo y would be ha ppy 
  [Bm]           [D]   
Jus t to love you, but oh my -y-y-y 
 [G]         [F#m]  
Th at boy won"t be hap py=20 
  [A7]       [A6]     
"Ti l he"s seen you cry-y-y-oh 
 

                 
This boy wouldn"t mind the pain, 
              
Would always feel the same, 
                  
"Til this boy gets you back again. 
 

 [D]      
T his boy =20 
 [D]    
T his boy 
 [D]     
T his boy... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

This boy - The Beatles

				                 
A6 A6 A6 
     
D Bm G A 
     
D Bm G A 
 

 [D]  [Bm]   [G]  [A7]  [D]  [Bm] 
T hat b oy  t ook m y lov e aw ay. 
 [G]    [A7]   [D]     [Bm]  
T hough he" ll regr et it some day, 
 [G]    [A6]    [D] [Bm]  [G] [A] 
Th is boy wa nts you b ac k aga i n. 


                
That boy  isn"t good for you. 
               
Though he may want you, too, 
                
This boy wants you back again. 
 

 [D7]      [G]      [F#m] 
O h, and this bo y would be ha ppy 
  [Bm]           [D]   
Jus t to love you, but oh my -y-y-y 
 [G]         [F#m]  
Th at boy won"t be hap py=20 
  [A7]       [A6]     
"Ti l he"s seen you cry-y-y-oh 
 

                 
This boy wouldn"t mind the pain, 
              
Would always feel the same, 
                  
"Til this boy gets you back again. 
 

 [D]      
T his boy =20 
 [D]    
T his boy 
 [D]     
T his boy... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com