highlight chords
Intro: [F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] [C] 

Verse 1: [F] We're [G] born to [Am] fly
So [G] let's keep [C] living 'til it all [Em] falls [F] down [C] 
[F] Let's [G] close our [Am] eyes
And [G] let the [C] moment drown the [Em] whole world [F] out

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
This one's for [C] you
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] 
[C] This one's for [Am] you

Verse 2: [F] Waving [G] coloured [Am] flags
We [G] won't [C] surrender, there's no [Em] standing [F] down [C] 
[F] Love's [G] [a playing Am] field
It's [G] full of [C] winners, we're [Em] breaking new [F] ground

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
This one's for [C] you
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] 
[C] This one's for [Am] you

[F] In [G] this [Am] together
[G] Whoa [C] whoa, [Em] whoa [F] whoa! [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] Ohhhh

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] Ohhhhh
[C] This one's for [Am] you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

This one's for you (UEFA EURO 2016™ Official Song)

Nhạc Ngoại
Intro: [F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] [C] 

Verse 1: [F] We're [G] born to [Am] fly
So [G] let's keep [C] living 'til it all [Em] falls [F] down [C] 
[F] Let's [G] close our [Am] eyes
And [G] let the [C] moment drown the [Em] whole world [F] out

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
This one's for [C] you
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] 
[C] This one's for [Am] you

Verse 2: [F] Waving [G] coloured [Am] flags
We [G] won't [C] surrender, there's no [Em] standing [F] down [C] 
[F] Love's [G] [a playing Am] field
It's [G] full of [C] winners, we're [Em] breaking new [F] ground

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F]
This one's for [C] you
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] 
[C] This one's for [Am] you

[F] In [G] this [Am] together
[G] Whoa [C] whoa, [Em] whoa [F] whoa! [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] Ohhhh

Chorus: [C] We're [F] in [G] this to-[Am] gether
[G] Hear our [C] hearts [Em] beat to-[F] gether!
[C] We [F] stand [G] strong to-[F] gether
[G] We're [C] in [Em] this for -[F] ever [C] 
[F] [G] [Am] [G] [C] [Em] [F] Ohhhhh
[C] This one's for [Am] you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn