1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thoáng Mây Bay - Đức Huy

Cuộn trang

Đời lênh [C]đênh trôi dòng [Am]nước một thoáng [Dm]mây bay Tình yêu [G]ơi xin dừng [C]bước chân heo may Ngày hôm [G]qua, em ra [C]đi theo gió [F]tha phương Để lại [Am]những thương cùng [F]nhớ trên [C]con đường Tìm vòng [C]tay trong cuộc [Am]sống từ bấy [Dm]lâu nay Tìm quên [G]lãng trong rượu [C]đắng trong cơn say Người yêu [G]ơi cho [C]anh thấy em [F]cười Tình quay [Am]bước xin tình [G]yêu ghé vào [C]đời [Dm]Xanh xao trong màu [Bb]mắt hoang dại In vết [C]trên đường muôn [Am]lối Thoáng [Dm]mây bay cuối [G]trời Cuộc đời vẫn [F]trôi qua [C]mau Ngày thơ [C]ấu đâu còn [Am]nữa một thoáng [Dm]mây bay Tình yêu [G]ơi xin dừng [C]bước chân heo may Một mình [G]tôi đêm [C]nay bóng tối [F]không tên Chờ em [Am]đến cho ngày [F]mai hết [C]ưu phiền

Video hướng dẫn