highlight chords
				            [A]              [E]   
Ngày hôm qua không quay trở lại... 
[F#m]            [D]  
Đời vẫn thế cứ như mây trôi ... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                
Đời vẫn thế cứ như mây trôi... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
 

                  
Thời gian tôi không quay trở lại... 
                 
Người vẫn mãi những nơi xa xôi... 
                      
Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh ... 
                 
Trong tim ta ngày bỗng đi qua ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                 
Người vẫn mãi những nơi xa xôi... 
                      
Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh ... 
                 
Trong tim ta ngày bỗng đi qua ... 
 

                 
Rồi đêm qua không quay trở lại... 
                  
Tình bỗng chốc cũng tan đi mau ... 
                    
Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau... 
                  
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                  
Tình bỗng chốc cũng tan đi mau ... 
                    
Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau... 
                  
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
 

                  
Ngày hôm qua không quay trở lại... 
                
Đời vẫn thế cứ như mây trôi... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                
Đời vẫn thế cứ như mây trôi... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
                         
------------------------------------------------- 
[A]             [E]  
Trong tôi hôm qua ngày vẫn trôi 
                [D] 
Trong tôi đêm qua tình vẫn trôi 
[A]             [E]   
Xin cho tôi quên một chút hương 
             [F#m]  [D] 
Xin cho tôi quên niềm nhớ thương 
 

[C]              [G]   
Thời gian tôi không quay trở lại... 
[Am]             [F]   
Người vẫn mãi những nơi xa xôi... 
                      
Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh ... 
                 
Trong tim ta ngày bỗng đi qua ... 
 

                 
Rồi đêm qua không quay trở lại... 
                  
Tình bỗng chốc cũng tan đi mau ... 
                    
Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau... 
[Am]      [F]           
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
[Am]      [F]           [C] 
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thời gian tôi - Phạm Anh Khoa

				            [A]              [E]   
Ngày hôm qua không quay trở lại... 
[F#m]            [D]  
Đời vẫn thế cứ như mây trôi ... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                
Đời vẫn thế cứ như mây trôi... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
 

                  
Thời gian tôi không quay trở lại... 
                 
Người vẫn mãi những nơi xa xôi... 
                      
Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh ... 
                 
Trong tim ta ngày bỗng đi qua ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                 
Người vẫn mãi những nơi xa xôi... 
                      
Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh ... 
                 
Trong tim ta ngày bỗng đi qua ... 
 

                 
Rồi đêm qua không quay trở lại... 
                  
Tình bỗng chốc cũng tan đi mau ... 
                    
Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau... 
                  
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                  
Tình bỗng chốc cũng tan đi mau ... 
                    
Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau... 
                  
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
 

                  
Ngày hôm qua không quay trở lại... 
                
Đời vẫn thế cứ như mây trôi... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
 

                  
Da da da da da ....Da da da da .... 
                
Đời vẫn thế cứ như mây trôi... 
                   
Cho lòng tiếc nhớ, cho lòng bơ vơ ... 
                  
Trong tay ta hạnh phúc trôi xa ... 
                         
------------------------------------------------- 
[A]             [E]  
Trong tôi hôm qua ngày vẫn trôi 
                [D] 
Trong tôi đêm qua tình vẫn trôi 
[A]             [E]   
Xin cho tôi quên một chút hương 
             [F#m]  [D] 
Xin cho tôi quên niềm nhớ thương 
 

[C]              [G]   
Thời gian tôi không quay trở lại... 
[Am]             [F]   
Người vẫn mãi những nơi xa xôi... 
                      
Cho ngày tắt nắng, cho ngày trôi nhanh ... 
                 
Trong tim ta ngày bỗng đi qua ... 
 

                 
Rồi đêm qua không quay trở lại... 
                  
Tình bỗng chốc cũng tan đi mau ... 
                    
Cho đời vẫn thế, cho đời thương đau... 
[Am]      [F]           
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
[Am]      [F]           [C] 
Đêm qua mau, tình cũng qua mau ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com