1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thống khổ

Cuộn trang

1. Từng giọt máu nặng [Am] rơi từng giọt thắm mồ [C] hôi Đôi mi sầu héo [F] úa trên vai vết bầm [E7] sâu Giọt lệ hay là [Am] máu ngập ngừng thấm niềm [Dm] đau Ôi những vết gai [E7] nhọn nơi chất những tội ô. Thánh giá treo trên [F] đồi gió trít về bồi [G] hồi Ai kia lòng quặn [C] đau vì ai Chúa mang [E7] sầu Tình yêu nào cho [F] anh cho chính tôi cho [Dm] người Tình yêu Con của [E7] Trời vì nhân thế quên [Am] mình. 2. Từng giọt máu nặng [Am] rơi và nhịp thở lẻ [C] loi Sao quanh là đêm [F] tối , hay tiếng khóc lòng [E7] tôi Ngẹn ngào trong niềm [Am] đau, gọi lại ân tình [Dm] sâu Tôi nghe vỡ tâm [E7] hồn , khi tôi biết tội nhơ. Thánh giá treo trên [F] đồi gió trít về bồi [G] hồi Ai kia lòng quặn [C] đau, vì ai Chúa mang [E7] sầu Tình yêu nào cho [F] anh, cho chính tôi cho [Dm] người Tình yêu Con của [E7] Trời vì nhân thế quên [Am] mình. 3. Từng giọt máu nặng [Am] rơi, từng giọt thắm mồ [C] hôi Đôi mi sầu héo [F] úa, trên vai vết bầm [E7] sâu Giọt lệ hay là [Am] máu, ngập ngừng thấm niềm [Dm] đau Ôi những vết gai [E7] nhọn nơi chất những tội ô. Thánh giá treo trên [F] đồi, gió rít về bồi [G] hồi Ai kia lòng quặn [C] đau, vì ai Chúa mang [E7] sầu Tình yêu nào cho [F] anh, cho chính tôi cho [Dm] người Tình yêu con của [E7] Trời vì nhân thế quên [Am] mình.

Video hướng dẫn