highlight chords
Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ
[Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa
Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn.
Dòng sông [G] xanh bên bờ dâu [C] xanh
Tay em [Em] hái lá dâu [A] non tay [D] em chăm nong [Em] tằm nhỏ
[D] Tay đưa thoi [Bm] dệt lụa, dệt [Em] tình yêu [G] thương.
Tằm giăng [G] tơ cho lòng tơ [C] vương
Lòng tơ [Em] vương lòng vẫn bên [A] lòng
Rằng [D] đến quê [Bm] mình ta chẳng muốn [Em] về
Rằng [D] đến quê [Bm] mình, ta chẳng muốn [Em] về.
* Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ
[Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa
Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn.
Thu [G] Bồn [Em] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thu Bồn ơi

Lê Anh
Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ
[Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa
Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn.
Dòng sông [G] xanh bên bờ dâu [C] xanh
Tay em [Em] hái lá dâu [A] non tay [D] em chăm nong [Em] tằm nhỏ
[D] Tay đưa thoi [Bm] dệt lụa, dệt [Em] tình yêu [G] thương.
Tằm giăng [G] tơ cho lòng tơ [C] vương
Lòng tơ [Em] vương lòng vẫn bên [A] lòng
Rằng [D] đến quê [Bm] mình ta chẳng muốn [Em] về
Rằng [D] đến quê [Bm] mình, ta chẳng muốn [Em] về.
* Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ
[Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa
Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn.
Thu [G] Bồn [Em] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com