1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thủ Lĩnh CNT

Cuộn trang

tone gốc: G (Nam) 
Các bạn có thể chơi đơn giản G C Em D 
Thủ Lĩnh Chuyên Nguyễn Trãi 
 
VER 1: 
[G]Chiếc áo trắng tung bay tới [Csus2]trường 
Với Những tiếng hát ca vang phố [Em7]phường 
Ánh mắt lấp lánh hướng về tương [Dsus4]lai 
Tôi tự tin học sinh Nguyễn [G]Trãi 
 
VER 2: 
[G]Sống gắn bó, yêu thương bạn [Csus2]bè 
Quý mến khách, tôn trọng thầy [Em7]cô 
Chơi hết sức học hết [Dsus4]mình [D] 
Vì tôi học sinh trường... 
 
Pre[C]horus: 
[G]Trường Chuyên Nguyễn [Csus2]Trãi 
[Em7]Hơn 30 năm làm nên thương [D]hiệu quốc gia là 
[G]Trường Chuyên Nguyễn [Csus2]Trãi 
Thầy [Em7]cô là cha anh em là nhà á [D]a.. 
 
Chorus: 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi a á [Csus2] 
Ngày [Em7]mai hay mãi sau này tôi vẫn [Dsus4]là...[D] 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi á a [Csus2] 
Luôn [Em7]xứng danh là người thủ lĩnh đứng [D]đầu 
 
VER 2: 
[G]Sống gắn bó, yêu thương bạn [Csus2]bè 
Quý mến khách, tôn trọng thầy [Em7]cô 
Chơi hết sức học hết [Dsus4]mình[D] 
Vì tôi học sinh trường... 
 
Pre-chorus: 
[G]Trường Chuyên Nguyễn [Csus2]Trãi 
[Em7]Hơn 30 năm làm nên thương [D]hiệu quốc gia là 
[G]Trường Chuyên Nguyễn [Csus2]Trãi 
Thầy [Em7]cô là cha anh em là nhà á [D]a... 
 
Chorus: 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi a á [Csus2] 
Ngày [Em7]mai hay mãi sau này tôi vẫn [Dsus4]là... 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi á a [Csus2] 
Luôn [Em7]xứng danh là người thủ lĩnh đứng [D]đầu 
 
Bridge: 
[G]Ba năm sau đó nhìn lại [Csus2] 
Thanh xuân của tôi gửi lại [Em7] 
Trường Nguyễn Trãi [D], cho tôi ngày mai [Em7] 
Có chăng mai sau cuộc đời [Csus2] 
Rẽ hướng đi khắp phương trời [Em7] 
Mang bản [D]sắc Nguyễn Trãi đi mọi nơi [Em7] [Csus2] 
Mang bản sắc Nguyễn Trãi đi mọi nơi [Dsus4]...[D] 
 
Chorus: 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi a á [Csus2] 
Ngày [Em7]mai hay mãi sau này tôi vẫn [Dsus4]là... 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi á a [Csus2] 
Luôn [Em7]xứng danh là người thủ lĩnh [D] 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi a á [Csus2] 
Ngày [Em7]mai hay mãi sau này vang [Dsus4]danh.... 
Chuyên Nguyễn [G]Trãi á a [Csus2] 
Luôn [Em7]xứng danh là người thủ lĩnh [D] 
THỦ LĨNH CHUYÊN [G]NGUYỄN TRÃI. 
#KB 10-03-2017 

Video hướng dẫn