highlight chords
				             

         [Gm]         [Bb]       [F]     
Em là ai, ngày nào em ngây dại, ngày nào nước mắt rơi trên vai 
         [D#]    
Em mong qua đi hết đêm dài 
        [Gm]       [Bb]         [F]  
Lau bờ mi, mềm lòng có ích chi, mềm lòng để rồi đến khi 
        [D#]     
đến khi em ngu ngơ nhận ra 
 

       [Gm]          [Bb]               
Oh oh Anh đi anh đâu nghĩ suy, đang yên đang vui giờ không còn chi 
  [F]             [D#]        
Anh quan tâm em mấy khi, nay em đâu nhớ mong gì 
      [Gm]       [Bb]                    
Oh oh Không gian bên em cứ trôi, moät ngày lại về nào thức dậy thôi 
  [F]             [D#]         
Bao chông gai em bước qua, lời nào cho em gục ngã 
 

      [Gm]           [Bb]     
Don’t worry about that – Đừng bao giờ e ngại 
  [F]             [D#]       
Bao nhiêu ngày qua em bình yên có giống như ai 
  [Gm]             
Anh ra đi còn lại thời gian đó 
  [Bb]             [F]    
Em vui lên nay không nhắc đến bao giờ 
       [D#]   
Chằng hề nhắc bao giờ 
         [Gm]       [Bb]    
Don’t worry about that – Đừng bao giờ u sầu 
  [F]               [D#]        
Anh không còn thươg không còn yêu còn giống em đâu 
 [Gm]               
Em thôi không dại khờ vì anh nữa, 
  [Bb]           [F]    
Em vui lên nay khoâng khóc bao giờ 
       [D#]   
Chằng hề khóc bao giờ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thức Tỉnh - Hồ Ngọc Hà

				             

         [Gm]         [Bb]       [F]     
Em là ai, ngày nào em ngây dại, ngày nào nước mắt rơi trên vai 
         [D#]    
Em mong qua đi hết đêm dài 
        [Gm]       [Bb]         [F]  
Lau bờ mi, mềm lòng có ích chi, mềm lòng để rồi đến khi 
        [D#]     
đến khi em ngu ngơ nhận ra 
 

       [Gm]          [Bb]               
Oh oh Anh đi anh đâu nghĩ suy, đang yên đang vui giờ không còn chi 
  [F]             [D#]        
Anh quan tâm em mấy khi, nay em đâu nhớ mong gì 
      [Gm]       [Bb]                    
Oh oh Không gian bên em cứ trôi, moät ngày lại về nào thức dậy thôi 
  [F]             [D#]         
Bao chông gai em bước qua, lời nào cho em gục ngã 
 

      [Gm]           [Bb]     
Don’t worry about that – Đừng bao giờ e ngại 
  [F]             [D#]       
Bao nhiêu ngày qua em bình yên có giống như ai 
  [Gm]             
Anh ra đi còn lại thời gian đó 
  [Bb]             [F]    
Em vui lên nay không nhắc đến bao giờ 
       [D#]   
Chằng hề nhắc bao giờ 
         [Gm]       [Bb]    
Don’t worry about that – Đừng bao giờ u sầu 
  [F]               [D#]        
Anh không còn thươg không còn yêu còn giống em đâu 
 [Gm]               
Em thôi không dại khờ vì anh nữa, 
  [Bb]           [F]    
Em vui lên nay khoâng khóc bao giờ 
       [D#]   
Chằng hề khóc bao giờ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com