1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương con từ ngàn xưa

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Vũ Ngọc Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net