1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương em lý miệt vườn 2

Cuộn trang

1. Chim đa [Em] đa vỗ cánh bay xa Lạy mẹ lạy cha em từ giả quê [A] nhà Lấy chồng xứ [C] lạ em làm vợ người [G] ta Gái quê thiệt [D] thà giữa chốn phồn [Bm] hoa. 2. Chim đa [Em] đa mỏi cánh phương xa Nhớ mẹ nhớ cha ai phụng dưỡng tuổi [A] già Cuộc sống lụa [C] là như chậu vàng phậu [G] cá Đăng đắng khổ [Bm] hoa em nhớ quê [Em] nhà. ĐK: Hò [A] ơ... thương [E] quá là [A] thương Ơi [B] lý miệt [Em] vườn Con sáo sang [D] sông, xa bầy sáo bay lạc [Bm] hướng Bến nước đục [D] trong mình [Em] ên thân gái dặm [A] trường Trắng lạnh đêm [Em] trường [Bm] [Em] Than thở kiếp chồng [Bm] xa. [A] [Bm][A] ơ... thương [E] quá là [A] thương Ơi [B7] lý miệt [Em] vườn Câu hát năm [D] xưa trưa hè võng đưa mẹ [Bm] hát Tháng nắng ngày [D] mưa giờ [Em] đây em hát giọng [A] buồn Ầu ơ ru [G] con [B] Ngậm ngùi một mình [Em] em.

Video hướng dẫn