1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương nhớ cha già

Cuộn trang

1. Thắp nén hương [Am] thơm con nghiêng mình tưởng niệm phụ thân Người đã cho [Dm] con tấm hình [Em] hài lớn khôn vẹn toàn [A7] Cả cuộc đời [Dm] con luôn kính yêu người cha đã [G] thương con rất nhiều [Em] Nuôi nấng vỗ [G] về dắt [Am] dìu dẫn bước con [Em] đi 2. Nay cha qua [Am] đời con đau buồn sống đời mồ côi Nghĩa nặng ơn [Dm] sâu công sinh [Em] thành lớn như biển trời [A7] Biết rằng giờ [Dm] đây cha đã xa người cha kính [G] yêu ơi cha già [Em] Trong suốt cuộc [G] đời cha yêu vẫn [Em] còn sống trong lòng [Am] con ĐK: Đêm đêm thắp nén hương [D] lòng cung kinh tưởng [Em] niệm cầu cho [Am] già Tiêu [D] diêu nơi cõi vĩnh [E] hằng về nơi đất [Am] Phật thoát vòng trầm [E7] luân Thương [Am] cha thương nhớ rất [D] nhiều ăn chay niệm [Em] Phật cầu siêu cúng [Am] dường Cha [D] đi theo bước Di [E] Đà về miền an [Am] lạc niết bàn nhập [E7] thân 3. Thắp nén hương [Am] lòng tiếng kinh cầu vang vọng mười phương Tịnh độ cho [Dm] cha thoát luân [Em] hồi thoát khoát ta bà [A7] Tấm lòng thành [Dm] tâm xin chứng ghi cầu xin Thánh [G] ân luôn độ trì [Em] Soi ánh đạo [G] vàng đưa cha đi [Em] về cõi Phật an [Am] nhàn

Video hướng dẫn