highlight chords
1. I [A] think I'm [Asus4] gonna be [A] sad 
I [Asus4] think it's to-[A] day
Yeah, the girl that's [Asus4] driving me [A] mad 
is [Asus4] going a-[E7] way
Chorus1: [F#m] She's got a ticket to [D] ride
[F#m] she's got a ticket to [G] ride [F#m] 
She's got a ticket to [E] ride and she don't [E7] care
2. She [A] said that [Asus4] living with [A] me 
Was [Asus4] bringing him [A] down
Yeah she would [Asus4] never be [A] free 
When [Asus4] I was a-[E7] round 
Chorus1: [F#m] She's got a ticket to [D] ride
[F#m] she's got a ticket to [G] ride [F#m] 
She's got a ticket to [E] ride and she don't [A] care
* [D7] Don't know why she's riding so high
She oughta do right she oughta do right by [E] me
[D7] Before she gets to saying goodbye
She oughta do right she oughta do right by [E] me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ticket to ride

The Beatles
1. I [A] think I'm [Asus4] gonna be [A] sad 
I [Asus4] think it's to-[A] day
Yeah, the girl that's [Asus4] driving me [A] mad 
is [Asus4] going a-[E7] way
Chorus1: [F#m] She's got a ticket to [D] ride
[F#m] she's got a ticket to [G] ride [F#m] 
She's got a ticket to [E] ride and she don't [E7] care
2. She [A] said that [Asus4] living with [A] me 
Was [Asus4] bringing him [A] down
Yeah she would [Asus4] never be [A] free 
When [Asus4] I was a-[E7] round 
Chorus1: [F#m] She's got a ticket to [D] ride
[F#m] she's got a ticket to [G] ride [F#m] 
She's got a ticket to [E] ride and she don't [A] care
* [D7] Don't know why she's riding so high
She oughta do right she oughta do right by [E] me
[D7] Before she gets to saying goodbye
She oughta do right she oughta do right by [E] me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com