1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiền Giang

Cuộn trang

1. [Em] Ai có qua nơi này Miền [A] Tây ghé thăm Tiền [Em] Giang [D] Qua Mỹ Tho nhớ [Bm] về Cù [D] lao Thới Sơn cồn [Bm] Long. 2. [Em] Thăm Tân Phước, Châu Thành Gò Công [A] Đông, Tân Phú Đông, Gò Công [Em] Tây [D] Ai ghé qua Cái [Bm] Bè Vườn cây cho trái bao [Em] mùa. ĐK: [A] Ớ theo dòng Tiền [G] Giang [Em][A] ớ nghe lại chuyện [G] xưa [Em] Rạch Gầm Xoài [G] Mút chiến công còn lẫy [D] lừng Ngược về Cai [Bm] Lậy, Ấp Bắc còn âm [Em] vang. [A] Ớ quê mình Tiền [G] Giang [Em][A] ớ ôi đẹp làm [G] sao [Em] Qua miền Gò [G] Công rồi sang Chợ [D] Gạo Quê mình Tiền [Bm] Giang sáng tươi muôn [Em] đời.

Video hướng dẫn