1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiến hương

Ân Duy - Lời: Mai Nguyên Vũ
Nguồn: thanhcavietnam.net