highlight chords
1. Mưa [Em] rơi mưa lá vàng lại [Am] rơi
Chiều còn buông [Em] nắng sao mưa buồn lại về [B7] đây
Lá [D] rơi anh đếm giọt mưa [G] buồn
Bởi chuyện hai [B7] đứa bây giờ lìa [Em] xa.
Thì [Em] thôi tôi đứng đây để [G] đợi
Thì [B7] thôi tôi tiễn người sang [Em] ngang
Thì [Am] thôi hai đứa xa nhau [Em] rồi
Ai gieo thu [G] sầu để [B7] lòng ta đớn [Em] đau.
ĐK:
Có lẽ tại [D] anh dối [B7] gian một mối [Em] tình
Có lẽ tại [Am] anh say đắm trong men [G] đời
Em không trách [Em] hờn vì [A] đã lỡ yêu [Em] anh
Mai sau bên [D] người mộng đẹp đời chung [C] đôi
Nước mắt mặn [D] môi chứa [B7] chan nào đắng [Em] lòng
Hãy nói tại [Am] anh gieo xót xa em [G] nhiều
Bao nhiêu nỗi [Em] niềm em [A] biết nói sao [Em] đây
Đêm nay [D] em về mưa [B7] buồn càng buồn [Em] hơn
2. Xin [Em] cho anh gởi lại tình [Am] xưa
Ngày còn hai [Em] đứa không lạc loài niềm [B7] đau
Phải [D] chi duyên số đừng an [G] bài
Bây giờ chia [B7] cách không còn gần [Em] nhau.
Thì [Em] thôi không nhắc chuyện chúng [G] mình
Thì [B7] thôi thu héo sầu chia [Em] ly
Thì [Am] thôi xin [B7] thứ tha cho [Em] người
Hôm nay đành cách [G] biệt cuộc [B7] đời hai lối [Em] đi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiễn người sang ngang

Minh Vy
1. Mưa [Em] rơi mưa lá vàng lại [Am] rơi
Chiều còn buông [Em] nắng sao mưa buồn lại về [B7] đây
Lá [D] rơi anh đếm giọt mưa [G] buồn
Bởi chuyện hai [B7] đứa bây giờ lìa [Em] xa.
Thì [Em] thôi tôi đứng đây để [G] đợi
Thì [B7] thôi tôi tiễn người sang [Em] ngang
Thì [Am] thôi hai đứa xa nhau [Em] rồi
Ai gieo thu [G] sầu để [B7] lòng ta đớn [Em] đau.
ĐK:
Có lẽ tại [D] anh dối [B7] gian một mối [Em] tình
Có lẽ tại [Am] anh say đắm trong men [G] đời
Em không trách [Em] hờn vì [A] đã lỡ yêu [Em] anh
Mai sau bên [D] người mộng đẹp đời chung [C] đôi
Nước mắt mặn [D] môi chứa [B7] chan nào đắng [Em] lòng
Hãy nói tại [Am] anh gieo xót xa em [G] nhiều
Bao nhiêu nỗi [Em] niềm em [A] biết nói sao [Em] đây
Đêm nay [D] em về mưa [B7] buồn càng buồn [Em] hơn
2. Xin [Em] cho anh gởi lại tình [Am] xưa
Ngày còn hai [Em] đứa không lạc loài niềm [B7] đau
Phải [D] chi duyên số đừng an [G] bài
Bây giờ chia [B7] cách không còn gần [Em] nhau.
Thì [Em] thôi không nhắc chuyện chúng [G] mình
Thì [B7] thôi thu héo sầu chia [Em] ly
Thì [Am] thôi xin [B7] thứ tha cho [Em] người
Hôm nay đành cách [G] biệt cuộc [B7] đời hai lối [Em] đi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com