highlight chords
                        
G6 : 320000 
 

        [C]         [Am]    
Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc 
     [F]               [C]  
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa 
   [C]             [Em7]  
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước 
      [Dm]    [G6]       [C]  
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca 
      [C]     [Am]    [Em]  
Đường vinh quang xây xác quân thù 
   [Fmaj7] [G]     [Em]       [C]  
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu 
    [C]     [Am]     [G]   
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng 
   [Em]  [C]   [G]    
Tiến mau ra sa trường 
[C]   [Am]  
Tiến lên 
   [F]   [C]  
Cùng tiến lên 
       [G]    [G6]  [C]  
Nước non Việt Nam ta vững bền. 
                
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiến quân ca (Quốc ca) - ns Văn Cao

                        
G6 : 320000 
 

        [C]         [Am]    
Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc 
     [F]               [C]  
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa 
   [C]             [Em7]  
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước 
      [Dm]    [G6]       [C]  
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca 
      [C]     [Am]    [Em]  
Đường vinh quang xây xác quân thù 
   [Fmaj7] [G]     [Em]       [C]  
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu 
    [C]     [Am]     [G]   
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng 
   [Em]  [C]   [G]    
Tiến mau ra sa trường 
[C]   [Am]  
Tiến lên 
   [F]   [C]  
Cùng tiến lên 
       [G]    [G6]  [C]  
Nước non Việt Nam ta vững bền. 
                

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com