1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiền và bạc

Cuộn trang

1. Thế gian khổ [B7] nhất là không có [Em] tiền Tiền là mạch [E7] máu dính liền ruột [Am] non Dù cho sông cạn đá mòn, thề [Em] xưa ghi tạc vẫn [B7] còn Không tiền ai người đưa [D] đón [B7] 2. Nhớ đôi mình lúc tình yêu bắt [Em] đầu Dù nghèo nhưng [E7] vẫn sớm chiều bên [Am] nhau Tiền đôi khi lừa dối mình tìm [Em] đâu ra một chữ [B7] tình Hạnh [D] phúc phải đâu vì [Em] tiền ĐK: Thương cho những [C] người không [B7] tiền [Em] Cuộc đời tăm [C] tối ngày tháng buồn [B7] trôi Người trên đỉnh [Am] núi kẻ dưới vực [Bm] sâu Một lần gặp [C] nhau, ai quay lưng che mặt Đành ôm đắng [Am] cay xót xa từ [B7] đây 3. Kẻ thương thì ít người khinh rất [Em] nhiều Đời là đen [E7] trắng sớm chiều đổi [Am] thay Tiền đi đôi cùng chữ bạc và [Em] nhân gian bạc bởi [B7] tiền Tiền [D] sai khiến [Em] người!

Video hướng dẫn