highlight chords
1. [G] Đây tiếng từ bi thiêng [D7] liêng đạo [G] vàng
[C] Đây tiếng từ bi chuông [G] vang gọi ta
[D7] Mau lo hoằng [Em] pháp dắt [Am] mê cho [C] đời
[Am] Bát chánh gắng [Bm] theo diệt [Am] hết oan [D7] khiên

2. [G] Trong ánh đạo thiêng xua [D7] tan lụy [G] phiền
[C] Chuông réo gọi ta đi [G] xây niềm tin
[D7] Noi gương lành [Em] đấng Thế [Am] Tôn quên [C] mình
[Am] Cứu vớt chúng [Bm] sinh cùng [D7] đến nơi yên [G] bình

ĐK: [C] Tham, Sân, Si quyến luyến thân [G] danh
Nghiệp ta [Bm] mang xót [Em] xa đời [Am] đời
Khuyên nhau bền [C] lòng tu huệ [G] trí
[D7] Thoát luân hồi về [C] chân [G] như

3. [G] Đây tiếng từ bi thiêng [D7] liêng đạo [G] vàng
[C] Đây tiếng từ bi chuông [G] vang gọi ta
[D7] Noi gương Phật [Em] Tổ xóa [Am] tan mê [C] lầm
[Am] Chánh Pháp sáng [Bm] soi hạnh [D7] phúc cho muôn [G] người
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng chuông từ bi

Uy Thi Ca
1. [G] Đây tiếng từ bi thiêng [D7] liêng đạo [G] vàng
[C] Đây tiếng từ bi chuông [G] vang gọi ta
[D7] Mau lo hoằng [Em] pháp dắt [Am] mê cho [C] đời
[Am] Bát chánh gắng [Bm] theo diệt [Am] hết oan [D7] khiên

2. [G] Trong ánh đạo thiêng xua [D7] tan lụy [G] phiền
[C] Chuông réo gọi ta đi [G] xây niềm tin
[D7] Noi gương lành [Em] đấng Thế [Am] Tôn quên [C] mình
[Am] Cứu vớt chúng [Bm] sinh cùng [D7] đến nơi yên [G] bình

ĐK: [C] Tham, Sân, Si quyến luyến thân [G] danh
Nghiệp ta [Bm] mang xót [Em] xa đời [Am] đời
Khuyên nhau bền [C] lòng tu huệ [G] trí
[D7] Thoát luân hồi về [C] chân [G] như

3. [G] Đây tiếng từ bi thiêng [D7] liêng đạo [G] vàng
[C] Đây tiếng từ bi chuông [G] vang gọi ta
[D7] Noi gương Phật [Em] Tổ xóa [Am] tan mê [C] lầm
[Am] Chánh Pháp sáng [Bm] soi hạnh [D7] phúc cho muôn [G] người

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn