1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng chuông từ bi

Cuộn trang

1. [G] Đây tiếng từ bi thiêng [D7] liêng đạo [G] vàng [C] Đây tiếng từ bi chuông [G] vang gọi ta [D7] Mau lo hoằng [Em] pháp dắt [Am] mê cho [C] đời [Am] Bát chánh gắng [Bm] theo diệt [Am] hết oan [D7] khiên 2. [G] Trong ánh đạo thiêng xua [D7] tan lụy [G] phiền [C] Chuông réo gọi ta đi [G] xây niềm tin [D7] Noi gương lành [Em] đấng Thế [Am] Tôn quên [C] mình [Am] Cứu vớt chúng [Bm] sinh cùng [D7] đến nơi yên [G] bình ĐK: [C] Tham, Sân, Si quyến luyến thân [G] danh Nghiệp ta [Bm] mang xót [Em] xa đời [Am] đời Khuyên nhau bền [C] lòng tu huệ [G] trí [D7] Thoát luân hồi về [C] chân [G] như 3. [G] Đây tiếng từ bi thiêng [D7] liêng đạo [G] vàng [C] Đây tiếng từ bi chuông [G] vang gọi ta [D7] Noi gương Phật [Em] Tổ xóa [Am] tan mê [C] lầm [Am] Chánh Pháp sáng [Bm] soi hạnh [D7] phúc cho muôn [G] người

Video hướng dẫn