1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn Ghita của Lorca

Cuộn trang

[Dm] [F] [Bb] Mặt trời hồng trên cát nóng Es -pa-nha [A7] [Dm] Là tiếng đàn ghi ta của Lotka [C] [Bb] Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha [A7] [Dm] Là tiếng đàn ghi ta của Lotka Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka Dặm đường dài với những nỗi buồn người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka }---> tuong tu Dm Bay đi xa đi xa [Dm] Tiếng đàn ghi ta của Lotka Bay đi xa đi xa [A7] [Dm] Lời thơ tranh đấu Es -pa-nha Vang vang trong tim ta Tiếng đàn ghi ta của Lotka Vang vang trong tim ta Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha }----> tuong tu [Dm] [C] [Dm] Lot ka Gascia [Bb] [C] [Dm] Anh đã chết với cây đàn ghi ta Lotka Gascia Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta }--->tuong tu [C] [Bb] Trong trái tim của những người yêu nước [Gm] [Dm] Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước [Gm] [Dm] trong bước chân người vũ nữ [Bb] [A7] [Dm] và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ [Bb] [C] [Dm] Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta !!!!!!

Video hướng dẫn