highlight chords
				              [Dm]             [F]    [Bb] 
Mặt trời hồng trên cát nóng Es -pa-nha  
         [A7]      [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka  
                        [C] [Bb] 
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha  
         [A7]      [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka  
 

                  
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha 
                
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                
Dặm đường dài với những nỗi buồn 
                                   
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka }---> tuong tu 
 

  
Dm 
        
Bay đi xa đi xa 
             [Dm] 
Tiếng đàn ghi ta của Lotka  
        
Bay đi xa đi xa 
          [A7]   [Dm] 
Lời thơ tranh đấu Es -pa-nha  
 

            
Vang vang trong tim ta 
              
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
            
Vang vang trong tim ta 
                      
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha }----> tuong tu 
 

  [Dm] [C]   [Dm] 
Lot ka Gascia  
        [Bb]       [C] [Dm] 
Anh đã chết với cây đàn ghi ta  
 

       
Lotka Gascia 
                           
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta }--->tuong tu 
   [C]                [Bb] 
Trong trái tim của những người yêu nước  
     [Gm]             [Dm] 
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước  
   [Gm]          [Dm] 
trong bước chân người vũ nữ  
    [Bb]               [A7] [Dm] 
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ  
        [Bb]        [C]     [Dm]   
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta !!!!!! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn Ghita của Lorca

				              [Dm]             [F]    [Bb] 
Mặt trời hồng trên cát nóng Es -pa-nha  
         [A7]      [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka  
                        [C] [Bb] 
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha  
         [A7]      [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka  
 

                  
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha 
                
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                
Dặm đường dài với những nỗi buồn 
                                   
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka }---> tuong tu 
 

  
Dm 
        
Bay đi xa đi xa 
             [Dm] 
Tiếng đàn ghi ta của Lotka  
        
Bay đi xa đi xa 
          [A7]   [Dm] 
Lời thơ tranh đấu Es -pa-nha  
 

            
Vang vang trong tim ta 
              
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
            
Vang vang trong tim ta 
                      
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha }----> tuong tu 
 

  [Dm] [C]   [Dm] 
Lot ka Gascia  
        [Bb]       [C] [Dm] 
Anh đã chết với cây đàn ghi ta  
 

       
Lotka Gascia 
                           
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta }--->tuong tu 
   [C]                [Bb] 
Trong trái tim của những người yêu nước  
     [Gm]             [Dm] 
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước  
   [Gm]          [Dm] 
trong bước chân người vũ nữ  
    [Bb]               [A7] [Dm] 
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ  
        [Bb]        [C]     [Dm]   
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta !!!!!! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com