1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng đàn guitar

Cuộn trang

12 [Dm] 13 tôi đã yêu đàn guitar Mộc mạc, trẻ [C] trung, tình tứ tiếng đàn [Dm] guitar Thân [Gm] thương, gần bên tôi gắn [C] bó nhiều năm [F] qua [Bb] Tịch tình tình tính [C] tang và [Am] tiếng đàn [Dm] guitar Bài hát cho [Dm] em tôi hát với đàn guitar Một bài [C] tình ca cơn mưa phùn qua [Dm] phố nhỏ Tình [Gm] yêu đến rồi đi nỗi [C] buồn ở lại với [F] ta [Bb] Tịch tình tình tính [C] tang và tiếng [Am] đàn [Dm] guitar Đàn [Bb] ru tôi ngày [Dm] vui, đàn ru tôi [F] đêm buồn Lụa [Bb] là tiếng [C] tơ đàn [F] ru mãi Đàn [Bb] ru cuộc [F] tình tôi còn như [Dm] áng mây trời [Bb] Tịch tình tình tính [C] tang [Am] tiếng đàn [Dm] guitar Tìm em [Dm] chiều nay trên phím đàn guitar Hẹn em đêm [C] nay yêu em trong bài [Dm] tình ca Dù [Gm] mai này cách xa [C] mong em vẫn còn [F] nhớ [Bb] Tịch tình tình tính [C] tang [Am] nhớ tiếng đàn [Dm] guitar

Video hướng dẫn