1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng hàng rao đêm

Cuộn trang

Tiếng [D] ai rao bán hàng [C#m] đêm Không gian u [A] ám càng thêm não [D] nùng Gió [A] mưa tầm tả đêm [D] đông Tiếng hàng rao mãi chất chồng đau [A] thương Chân [G] lê mỏi gót trên [D] đường Phố buồn khép [A] kín bờ tường ngăn [D] đôi Tiếng [G] rao như tiếng cuộc [D] đời Chẳng ai vọng [A] lại một lời hỏi [D] han Nghèo [D] ơi xa lắm giàu [A] sang Giờ [F#m] đây lắm kẻ [Bm] mộng vàng bên [Em] nhau [A] Dám [D] nào mơ ước trầu [A] cau [D] Dầm [A] mưa trĩu [Bm] nặng [A] gánh sầu đêm [D] thâu Tiếng [D] rao như tiếng van [C#m] cầu Nhân tình đâu [A] thấy từ lâu mất [D] rồi Nghĩa [A] đời còn lắm xa [D] xôi Đường khuya lạc [A] lõng [A7] tiếng người rao [D] đêm

Video hướng dẫn