1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tiếng nói đầu đời

Joshep Nguyễn
Nguồn: thanhcavietnam.net