highlight chords
				             [C]          [F]  
A ll these precious mom ents 
 [C/G]       [G] 
W ith you by my si de 
 [Am]          [F]  
Must be a gift from he aven 
 [Dm]            [G] 
T hat’s holding me all nigh t 
 

 [C]             [F] 
I don’t know how I found y ou 
  [C/G]        [G]  
I’ m thankful that I h ave 
 [Am]             [F]
N ow that I have a love so tru e 
  [Dm]           [G] 
To hold, to keep, to share 
 

 

     
CHORUS : 
 

 [C]        [F]         [F]  
I n my heart I can no longer hold ins ide 
 [C]        [C/B]     [Am] 
All of the love I used to hi de 
 [C/G]          [Dm]      [G]    
I’ll always be with yo u until the v ery end 
 [C]         [F]          [G]   
In this world there in no place I’d rath er be 
 [C]        [C/B]     [Am] 
Y ou are my life, my soul, my g irl 
 [C/G]           
Y ou through it all I know 
 [Dm]       [F]          [G]        [C] 
That you’ve come to see that you’re t he one till the e nd 
 [C]          [F]  
All my friends around me 
 [C/G]          [G]  
Say you’d be gone too s oon 
 [Am]           [F]  
B aby I’m gonna make them see 
 [Dm]          [G]   
W e’ve found our way bac k home 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Till the end

				             [C]          [F]  
A ll these precious mom ents 
 [C/G]       [G] 
W ith you by my si de 
 [Am]          [F]  
Must be a gift from he aven 
 [Dm]            [G] 
T hat’s holding me all nigh t 
 

 [C]             [F] 
I don’t know how I found y ou 
  [C/G]        [G]  
I’ m thankful that I h ave 
 [Am]             [F]
N ow that I have a love so tru e 
  [Dm]           [G] 
To hold, to keep, to share 
 

 

     
CHORUS : 
 

 [C]        [F]         [F]  
I n my heart I can no longer hold ins ide 
 [C]        [C/B]     [Am] 
All of the love I used to hi de 
 [C/G]          [Dm]      [G]    
I’ll always be with yo u until the v ery end 
 [C]         [F]          [G]   
In this world there in no place I’d rath er be 
 [C]        [C/B]     [Am] 
Y ou are my life, my soul, my g irl 
 [C/G]           
Y ou through it all I know 
 [Dm]       [F]          [G]        [C] 
That you’ve come to see that you’re t he one till the e nd 
 [C]          [F]  
All my friends around me 
 [C/G]          [G]  
Say you’d be gone too s oon 
 [Am]           [F]  
B aby I’m gonna make them see 
 [Dm]          [G]   
W e’ve found our way bac k home 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com